2
anp

Directie ING: "Hopen aantal naakte ontslagen te beperken tot 409"

De directie van ING België gaf vandaag nog wat cijfers mee over het geplande transformatieplan bij de bank. Op 3 oktober vorig jaar werd aangekondigd dat het aantal voltijds equivalenten tegen 2021 met 3.150 moet verminderen; dat cijfer blijft ook vandaag nog gelden. Maar het aantal naakte ontslagen zou worden teruggebracht van 1.700 tot 409. "We zullen er alles aan doen om hiernaar te streven", zei hr-directeur Ivo Pareyns. Tegen 2021 zullen er ook 196 statutaire ING-kantoren overblijven, 22 meer dan voorzien.

Het aantal naakte ontslagen kan fors naar beneden worden gehaald doordat ING in een hele reeks maatregelen voor vrijwillig vertrek voorziet. Bijvoorbeeld voor 55-plussers, maar ook voor mensen die een eigen zaak willen opstarten of gewoon bereid zijn plaats te maken voor anderen.

Hoeveel personeelsleden van die maatregelen gebruik zullen maken, blijft koffiedik kijken. Maar de directie kreeg wel al veel vragen voor uitleg, meer dan verwacht. "Mensen maken nu bewustere keuzes. Soms wil men iets totaal anders gaan doen, zoals bijvoorbeeld een bloemenwinkel opstarten. Met dit plan willen wij helpen in het begeleiden van de ene job naar de andere", aldus Pareyns.

Zij die hun job bij ING zien verdwijnen, krijgen eerst de kans om binnen de groep een andere functie te vinden. Lukt dat niet, dan heeft men recht op een ontslagvergoeding en begeleiding (onder meer outplacement) naar een nieuwe baan. ING werkt ook met arbeidsbemiddelingsdiensten zoals VDAB aan een "competentievisum". De bedoeling is om op een objectieve en gestandaardiseerde manier competenties op te lijsten, bestemd voor de toekomstige werkgever. ING verwacht dat het visum klaar is tegen dat het met de hertewerkstellingsprocedures begint. De maatregel zal in de toekomst ook bij andere herstructureringen toegepast kunnen worden.

Record Bank

Tegen eind 2021 zullen er bij ING België nog ruim 6.000 personeelsleden overblijven. Het aantal kantoren zou dan 650 bedragen, waarvan 196 in eigen beheer en de rest zelfstandigen. De directie voert momenteel nog volop gesprekken met de zelfstandige kantoorhouders van ING en van Record Bank.

"Momenteel hebben we twee overlappende kantoornetwerken: ING en Record Bank. De bedoeling is om in de toekomst nog altijd één van die twee kantoren over te houden, de herstructurering zou dus niet ten koste mogen gaan van de bereikbaarheid voor de klant."

Op termijn zal het merk Record Bank wel verdwijnen. Het personeel van de hoofdzetel van Record Bank zou in de eerste helft van 2018 worden geïntegreerd bij ING. Zij zouden op dat moment van hetzelfde sociaal plan van ING gebruik kunnen maken.

2
Photo News

"Respect"

Hoeveel het sociaal plan bij ING België precies kost, is niet duidelijk. Maar bij moedermaatschappij ING werd wel een provisie van 1,482 miljard euro aangelegd voor alle aangekondigde herstructureringen van 3 oktober, dus ook die in Nederland.

"ING maakte vorig jaar een zeer ambitieus businessplan bekend, met een grote impact op alle medewerkers. Ons uitgangspunt is steeds geweest om respect te tonen, om perspectieven te blijven bieden door het begeleiden van medewerkers van de ene naar de andere job, eventueel buiten de bank", vatte de hr-directeur vandaag samen. Hij wijst erop dat over alle punten van het transformatieplan een compromis kon worden bereikt, dat bovendien door alle bonden werd ondertekend.

Lees meer