4 De Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis.
AFP De Griekse minister van Financiën, Yanis Varoufakis.

Grieken vegen voorstel eurogroep van tafel, bal nu in hun kamp

De confrontatie tussen de Griekse regering en haar internationale geldschieters gaat crescendo. Na afloop van een abrupt afgebroken vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden gaf voorzitter Jeroen Dijsselbloem Athene vanavond een week tijd om het huidige financiële steunprogramma te verlengen. De Griekse minister Yanis Varoufakis herhaalde echter dat hij het programma weigert te onderschrijven. Toch is de Griek ervan overtuigd dat er de komende dagen een akkoord bereikt wordt.

De ministers van Financiën van de eurolanden onderhandelden vandaag met hun Griekse collega Yanis Varoufakis opnieuw over een oplossing voor de Griekse schuldencrisis.

Grieken: "Onaanvaardbaar"
Het voorstel dat bij aanvang van de vergadering op tafel belandde, is volgens Griekse regeringsbronnen in Athene echter "onaanvaardbaar" en "onlogisch". "Tijdverlies".

Volgens gelekte versies van de ontwerpverklaring zou Griekenland ermee moeten instemmen om het huidige steunprogramma voor het land met zes maanden te verlengen en de bijhorende voorwaarden uit te voeren. De nieuwe regering in Athene wil echter af van een deel van de opgelegde maatregelen en weigert categoriek om het programma te verlengen.

Dijsselbloem: "Bal in hun kamp"
Eurogroepvoorzitter Dijsselboem stelt dat het "duidelijk" is dat de bal in het kamp van de Grieken ligt. Zij moeten instemmen met een verlenging van het huidige programma. Veel tijd heeft de regering in Athene daarvoor niet. "We hebben deze week nog, maar dat is het wel zo ongeveer", zo voegde hij toe.

Een eventueel Grieks verzoek moet eerst onder de loep genomen worden door experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Pas nadien zouden de ministers van Financiën van de eurolanden opnieuw kunnen bijeenkomen. Binnen het kader van een verlenging van het programma, dat eind deze maand verstrijkt, kan er dan gepraat worden over versoepelde maatregelen, aldus Dijsselbloem.

Met deze stellingname zetten de eurolanden de Griekse regering het mes op de keel. De nieuwe, door de linkse partij Syriza gedomineerde regering wil immers niet weten van een voortzetting van het huidige programma en wil zelfs een aantal maatregelen terugschroeven. Tegelijkertijd blijft de regering echter aangewezen op financiële ondersteuning. Ze ijvert voor een overbruggingsakkoord, in afwachting van een allesomvattende, op een nieuwe leest geschoeide overeenkomst.

4 Yanis Varoufakis vlak na de vergadering.
AFP Yanis Varoufakis vlak na de vergadering.
4 Eurogroepvoorzitter Dijsselboem stelt dat het "duidelijk" is dat de bal in het kamp van de Grieken ligt.
AFP Eurogroepvoorzitter Dijsselboem stelt dat het "duidelijk" is dat de bal in het kamp van de Grieken ligt.

Toch: geen twijfel bij Varoufakis
Ook na het ultimatum van Dijsselbloem hield Varoufakis staande dat hij het "bestaande programma" niet zal verlengen. "Men vraagt mij in te stemmen met de succesvolle afronding van een programma, terwijl deze regering net verkozen is om de logica van dit programma aan te vechten", zo verwees de Griekse minister naar de verkiezingscampagne van Syriza, dat betoogt dat de strikte besparingen en opgelegde economische hervormingen een mislukking zijn gebleken die tot een "humanitaire crisis" hebben geleid.

Toch lijdt het volgens Varoufakis "geen twijfel" dat de eurolanden en Griekenland "de komende 48 uren" tot een vergelijk zullen komen. Het gaat erom de juiste formulering te vinden, aldus de Griek.

Zo wou Varoufakis naar eigen zeggen onmiddellijk zijn handtekening plaatsen onder een compromistekst van eurocommissaris Pierre Moscovici, maar die werd volgens hem voor het begin van de vergadering van tafel geveegd door Dijsselbloem. Varoufakis ontkende ook blufpoker te spelen. "Niemand heeft het recht spelletjes te spelen met de toekomst van Europa", klonk het.

Van Overtveldt: "Er blijven mogelijkheden"
Volgens de Belgische minister Johan Van Overtveldt "blijven er mogelijkheden om tot een vergelijk te komen". "Maar het is duidelijk dat de Griekse regering een stap moet zetten in de richting van de eurozone." Volgens de minister bestaat er onder zijn ambtgenoten "een vrij grote consensus dat dit de enige manier is om vooruitgang te boeken". Hij betwistte ook dat het programma economisch geen steek houdt. "In mijn analyse is het programma in belangrijke mate mislukt omdat de Grieken onvoldoende hebben uitgevoerd", zo verwees hij onder meer naar de hervorming van de openbare sector en de belastinginning.

4 Yanis Varoufakis op de persconferentie na de vergadering: "Men vraagt mij in te stemmen met de succesvolle afronding van een programma, terwijl deze regering net verkozen is om de logica van dit programma aan te vechten".
REUTERS Yanis Varoufakis op de persconferentie na de vergadering: "Men vraagt mij in te stemmen met de succesvolle afronding van een programma, terwijl deze regering net verkozen is om de logica van dit programma aan te vechten".

Lees meer