UNKNOWN

Officieel: België in recessie

België is in de laatste drie maanden van 2011 in een recessie beland. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Uit een eerste raming van het bruto binnenlands product blijkt dat de economische bedrijvigheid in het vierde kwartaal 0,2 procent is gekrompen tegenover het voorgaande kwartaal. In het derde kwartaal van vorig jaar bedroeg de krimp van de economische activiteit 0,1 procent. Na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei wordt officieel van recessie gesproken.

Lichter dan in 2008-2009
Het is van eind 2008-begin 2009 geleden dat België in een recessie belandde. Toen waren er drie kwartalen van negatieve groei. De huidige recessie is wel veel lichter en van een heel andere orde dan de vorige.

Tegenover het overeenstemmende kwartaal van 2010 was er tijdens het vierde kwartaal vorig jaar nog 0,9 procent groei van het bbp, in het derde kwartaal was dat 1,6 procent. Over het hele jaar 2011, en volgens een eerste raming, zou het bbp met 1,9 procent zijn toegenomen.

Werkgelegenheid gedaald
Nog uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de binnenlandse werkgelegenheid in het derde kwartaal met 0,1 procent is gedaald tegenover het voorgaande kwartaal. Dat is voor het eerst in twee jaar. Met de binnenlandse werkgelegenheid wordt het aantal mensen bedoeld dat aan de slag is, zowel loontrekkenden als zelfstandigen.

"Verrassend en sneller dan verwacht"
Arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad spreekt van een verrassing. "Als de economische activiteit terugvalt is er traditioneel minder werk, maar normaal reageert de arbeidsmarkt met wat vertraging", aldus Denys. "De daling is het derde kwartaal komt dus eigenlijk sneller dan verwacht".

Omdat de economische groei de voorbije zes maanden negatief was, zal de arbeidsmarkt naar alle waarschijnlijkheid ook in 2012 somber blijven. Specifiek voor de uitzendmarkt verwacht Denys een daling met enkel procenten in de eerste twee kwartalen van 2012.

Maar hij waarschuwt om niet té pessimistisch te zijn. "De Belgische arbeidsmarkt heeft de voorbije jaren goed standgehouden in vergelijking met sommige andere landen in Europa. Bovendien is er de vergrijzing, waardoor de jobmarkt niet volledig tot stilstand komt". Gepensioneerden zullen moeten worden vervangen én er is de grote vraag in de zorgsector, aldus de arbeidssocioloog. (belga/lpb/tw)

Lees meer