Archief Benoit De Freine

Het openbaar vervoer staakt en u geraakt niet op uw werk. Wat met uw loon?

Op woensdag 13 februari plannen de verschillende vakbonden van ons land een algemene stakingsdag. Niet alleen bedrijven zullen staken, maar ook het openbaar vervoer legt het werk neer. Wat betekent dat voor ons loon? Ilona De Boeck, legal consultant bij Group S, legt uw opties uit. 

U staakt mee en bent aangesloten bij een vakbond 

“Werknemers die deelnemen aan de nationale actiedag gaan die dag niet werken en krijgen dus geen loon. Ze krijgen wel een vergoeding van hun vakbond indien zij de staking hebben erkend.” 

U staakt mee en u bent niet aangesloten bij een vakbond 

“Niet-gesyndiceerde werknemers die deelnemen aan de geplande acties zullen geen loon en geen stakingsvergoeding krijgen. Zij zijn wel rechtmatig afwezig als ze hun werkgever vooraf van hun deelname op de hoogte hebben gebracht.” 

U staakt niet mee 

“Werknemers die niet aan de nationale actiedag deelnemen en hun werk normaal kunnen uitvoeren, krijgen het normale loon voor die dag. Werkwillige werknemers die hun werk wegens de staking niet kunnen uitvoeren, hebben geen recht op loon. De werkgever moet dan wel proberen om hen indien mogelijk andere taken te laten uitvoeren. Indien deze taken mogelijk zijn, krijgt de werknemer uiteraard wel zijn loon.” 

U wilt werken, maar kan uw werk niet (tijdig) bereiken door de staking bij het openbaar vervoer 

“Indien een werknemer niet op zijn werk geraakt of te laat aankomt, heeft hij toch recht op loon indien hij arbeidsgeschikt is, zich normaal naar zijn werk begeeft, de oorzaak van het te laat komen of van de afwezigheid zich voordoet op de weg naar zijn werk en er onafhankelijk van zijn wil vertraging optreedt. Deze staking waar ook het openbaar vervoer aan deelneemt, werd op voorhand in de pers aangekondigd, dus kunnen we niet spreken van een onvoorziene gebeurtenis. De werknemer zal dus geen loon krijgen, behalve als hij kan aantonen dat hij alle redelijke inspanningen heeft geleverd om de werkplaats te bereiken, maar er toch niet geraakte. Stel bijvoorbeeld dat de werknemer als alternatief die dag met de auto wou komen in plaats van met het openbaar vervoer, maar zijn wagen valt in panne op weg naar het werk, dan heeft hij recht op loon voor die dag.”

U wilt werken, maar durft niet te rekenen op het openbaar vervoer 

“Werknemers die op voorhand weten dat zij problemen zullen ondervinden om hun werkplaats te bereiken, dienen op voorhand de nodige maatregelen te nemen (bvb. met de wagen komen of carpoolen met een collega). Werknemers die geen andere oplossing vinden of zich liever niet verplaatsen, kunnen een dag vrijaf vragen. Ook occasioneel telewerk behoort tot de mogelijkheden als de werkgever dat goedkeurt.”

10 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Marianne Vanwynsberghe

    kristin. je verdient goed je boterham aan 233 per uur. je bent geen bediende. denk ook niet arbeider. zal een ander sectorke zijn:)

  • Elle Devee

    Ik vind het schandalig dat iemand die wel wil gaan werken en het helemaal niet eens is met de stakers veplicht is om een dag conge op te offeren omdat ze niet op hun werk kunnen geraken. Mensen die daar het openbaar vervoer voor nemen hebben niet noodzakelijk een eigen wagen om als alternatief te gebruiken. En ondertussen houden de kopstukken van de vakbonden grote sier met het vakbondsgeld. En de marionetten die staken zijn ziende blind.

Lees meer