Illustratiebeeld.
Photo News Illustratiebeeld.

Kamer geeft 400 miljoen euro extra aan zorgsector

De zorgsector krijgt op jaarbasis 400 miljoen euro extra middelen. De Kamer heeft daarover in de nacht van donderdag op vrijdag bijna unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De middelen waren vorig jaar al toegezegd, maar het nieuwe wetsontwerp legde de exacte verdeling daarvan vast.

Het voorstel werd opgesteld door een werkgroep onder leiding van Jan Bertels (sp.a) en Marc Goblet (PS). Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is nog eens zestien miljoen euro beschikbaar.

Zowat 10% van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl ze doorbetaald worden door de huidige werkgever.

Lees meer