Kris Peeters.
PHOTO_NEWS Kris Peeters.

Kris Peeters dringt aan op taxshiftbeslissing voor zomer

CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft aandringen op belangrijke beslissingen over de taxshift voor het zomerreces. Bij zijn aankomst aan de ambtswoning van de premier wees hij op de noodzaak om de loonkost aan te pakken. "Nederland is het debat reeds aan het voeren. Het kabinet-Rutte heeft voor 4 à 5 miljard euro aan loonkostverlagingen", zei Peeters. Hij wees er op dat de bedrijven in Vlaanderen, maar ook in de rest van het land daardoor veel concurrentie zullen ondervinden. "Er is dus geen reden tot talmen", was zijn conclusie.

Kris Peeters zakte af naar de Lambermont voor een nieuw kernkabinet over de taxshift. Volgens hem dient een taxshift 3 tot 5 miljard euro te wegen, afhankelijk van de mate waarin de maatregelen in de tijd gespreid worden.

N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt wilde geen details kwijt over de timing en de inhoud van de discussies. "Beter een goed akkoord, dat wat later klaar is", antwoordde hij op vragen of hij zich in de timing van Peeters kon vinden. De taxshift en de begrotingscontrole zijn volgens hem twee verschillende dossiers, die in tijd evenwel gedeeltelijk kunnen samenvallen.

'Beter een goed akkoord, dat wat later klaar is'

Johan Van Overtveldt

Economie versterken

Ook Open Vld-vicepremier Alexander De Croo was karig met commentaar. Hij wees erop dat er reeds heel wat vergaderd werd over de taxshift. Het belangrijkste voor hem is de economie versterken en werken aantrekkelijker maken. Hij pleitte voor juiste maatregelen, die de economie zuurstof geven en de mensen belonen.

Voor MR-vicepremier Didier Reynders ligt de prioriteit bij een echte fiscale hervorming met een echte daling van de lasten op arbeid, zowel voor de ondernemingen als voor de werknemers. Daarom zijn ook inspanningen voor de koopkracht nodig. De oefening dient volgens hem parallel te lopen met het opstellen van de begroting voor 2016 en de daaropvolgende jaren.

Lees meer