Leterme wil luchthavenplan snel finaliseren

Vice-premier en minister van Mobiliteit Yves Leterme (CD&V) hoopt dat zijn luchthavenplan in de komende weken kan gefinaliseerd worden. Hij benadrukt dat in het plan een evenwicht wordt gezocht tussen de economische rol van Zaventem en de leefkwaliteit van de omwonenden. Dat heeft hij vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer gezegd.

Mini-debat in Kamer
Leterme kreeg tijdens een mini-debat over het luchthavenplan een tiental vragen voorgeschoteld. Leterme werd vooral gevraagd meer duidelijkheid over de inhoud van zijn plan te geven.

Geen evenwichtig plan
De meest opvallende kritiek kwam van regeringspartner Open Vld. Volgens Luk Van Biesen is er in het plan geen evenwicht tussen de ecologische en economische belangen en wordt er onvoldoende rekening gehouden met de logistieke functie van Zaventem. Hij vroeg Leterme het plan "grondig opnieuw te bekijken". Hij wijst er ook op dat het voorstel van de 'stille nacht', waarbij er tussen middernacht en vier uur geen vluchten zouden vertrekken, geen oplossing biedt voor de problemen en klachten die vooral betrekking hebben op de ochtenduren (tussen 6 en 7).

Algemeen nachtvluchtenverbod
Diezelfde kritiek nam ook Bruno Tobback (sp.a) in de mond. Volgens hem lost het voorstel rond de 'stille nacht' niets op, niet voor de klachten en niet voor DHL. Tinne Van der Straeten van Groen! herhaalde het groene pleidooi voor een algemeen nachtvluchtenverbod en om van Zaventem een zuivere passagiersluchthaven te maken.

Kritiek valt niet in goede aarde
Leterme kon de kritiek uit paars-groene hoek maar weinig smaken. Hij zei dat hij en zijn partij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop het dossier de afgelopen acht jaar door de paarse (en groene) partijen is behandeld. Volgens Leterme moet hij nu de "dienst-na-verkoop" uitvoeren van de slechte beslissingen van de laatste acht jaar.

Billijke spreiding
Leterme herhaalde dat zijn plan de rol van Zaventem als economische draaischijf wil verenigen met de vraag naar levenskwaliteit van de omwonenden en een rechtvaardige en billijke spreiding van de hinder.
De CD&V-minister gaf daarop een overzicht van de uitgangspunten van zijn plan. Het meest opvallende voorstel is om een bepaald deel van de nacht het aantal vertrekken in te perken.

Anomalie wegwerken
Daarnaast bevat het plan voorstellen rond het baan- en routegebruik tijdens de weekends het verhogen van de rechtszekerheid in het dossier door de federale vliegwet. Bij de gewesten wordt ook aangedrongen op gelijke geluidsnormen. Op die manier wil Leterme de "anomalie" wegwerken dat vliegtuigen die opstijgen volgens de federaal voorgeschreven vliegroutes beboet worden door de gewestelijke (Brusselse) geluidsnormen). (belga/eb)

Lees meer