iStock

Maatregelen om langdurig werklozen aan job te helpen blijken succesvol

N-VA wil zoveel mogelijk mensen met een leefloon en langdurig zieken aan de slag krijgen. De instrumenten die daarvoor op poten zijn gezet, de tijdelijke werkervaring voor leefloners en de specifieke trajecten voor langdurig zieken, zijn een succes. Zo waren er in 2017 3.933 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk of ruim vier keer meer dan de 864 in 2012. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Philippe Muyters.

Maand na maand dalen de werkloosheidscijfers in Vlaanderen. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is nu zelfs voor het eerst sinds 2012 gedaald tot minder dan 200.000. Maar Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) vindt dat Vlaanderen niet op haar lauweren mag rusten en dat ook de werkzaamheidsgraad (72 procent in Vlaanderen) verder omhoog moet.

Naast de werkzoekenden kunnen daarbij ook de inactieven - mensen met een leefloon, langdurig zieken, ... - een rol spelen, meent Ronse. Ook zij moeten zoveel mogelijk richting werk gestuurd worden.

Langdurig zieken

Er bestaan ook een aantal instrumenten om die doelgroepen aan de slag te krijgen. Zo bestaat er sinds 2012 een afsprakenkader om langdurig zieken te begeleiden in hun traject naar werk. Volgens N-VA-parlementslid Ronse werpt de versterkte samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten (o.a. VDAB, RIZIV en ziekenfondsen) zijn vruchten af. "In 2012 waren 864 arbeidsongeschikten ingeschakeld in een traject naar werk, in 2016 reeds 1.689 en in 2017 werden er 3.933 trajecten naar werk afgesloten. Een explosieve stijging dus", zegt Ronse.

Leefloners

En ook het nieuwe systeem van de Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor leefloongerechtigden blijkt een succes. Dat systeem werd ingevoerd in 2017 om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor leefloners te verkleinen. Het gaat om een traject van twee jaar.

Na één jaar blijkt dat er in totaal 6.359 trajecten zijn opgestart. Daarbij zijn er wel grote verschillen tussen de gemeenten. Zo is Antwerpen met straatlengten voorsprong de leider met 2.376 trajecten. Nummer twee, Gent, volgt op ruime afstand met 341 trajecten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • JAN krommentak

    O u mag er zeker van zijn dat ze mensen weten te activeren en te viseren , iemand op 58 die ontslagen werd werd wekelijks gevorderd zich te melden zich aan te melden en cursussen te volgen de stress dat deze persoon ondervond was enorm de druk die men oplegde gigantisch ondertussen is deze persoon op rust gesteld want 45 jaar werken was bereikt en dit vind men normaal wanneer er 250.000 jongeren werkloos zouden zijn !! of is er een structureel probleem met deze groep ?

  • Roger Duyssens

    Ik zeg niet dat de maatregelen niet helpen maar schat dit niet hoger in dan het in feite is. Bij iedere conjunctuur verbetering zie je positieve cijfers. NVA wil zich weer profileren als de partij die alles oplost. Er is nog helemaal niets opgelost. Het aantal werklozen of langdurig zieken is nog altijd veel te hoog en bij de kleinste economische terugval staan we terug op het punt van waar we komen.

Lees meer