REUTERS

Nederlandse vakbonden overstelpt door telefoontjes na gunstige 55-plusregeling bij ING België

Het nieuws over de gunstige vertrekregeling voor 55-plussers bij ING België heeft vandaag ook Nederland bereikt en meteen stond de telefoon roodgloeiend bij de Nederlandse vakbonden. De oudere werknemers van ING Nederland hopen ook van de regeling gebruik te kunnen maken, maar de bonden houden de boot af.

Bij ING België krijgen werknemers die in 2017 55 jaar of ouder zijn, de mogelijkheid om tot 2021 in te tekenen op een vertrekregeling waarbij ze 60 tot 80 procent van hun loon blijven ontvangen tot aan de pensioenleeftijd. Ze moeten niet meer komen werken en kunnen zelfs elders aan de slag, mét behoud van hun vergoeding en aanvullende pensioenbijdragen. Zo'n 1.500 mensen komen in aanmerking, zei de Belgische directie gisteren.

Oudere Nederlandse werknemers willen ook zo'n regeling. Bij vakbond FNV stond de telefoon vandaag roodgloeiend. Maar vakbondsbestuurder Gerard van Hees stelt de bellers teleur. Hij zegt dat het in België gaat om een vorm van brugpensioen, die in Nederland is afgeschaft. Volgens hem ontvangen de Belgische 55-plussers een vergoeding van de overheid die ongeveer de helft van hun oude loon bedraagt en legt ING België daar 10 à 30 procent bovenop.

Maar zowel bij de Belgische directie gisteren als in vakbondskringen vandaag wordt formeel ontkend dat er gebruik zal worden gemaakt van brugpensioen (nu SWT). ING legt wel degelijk het volledige bedrag op tafel, klinkt het.

FNV merkt ook op dat in Nederland geen aparte regeling voor oudere werknemers mag gemaakt worden, omdat dat leeftijdsdiscriminatie zou zijn. Ook dat is een opmerkelijke stelling, want minister van Werk Kris Peeters gaat precies laten onderzoeken of er al dan niet sprake is van leeftijdsdiscriminatie bij de vertrekplannen van de banken. De directie van ING België bestreed dat maandag, door erop te wijzen dat de 55-plussers technisch gezien nog onder contract bij de bank liggen. Daarnaast heeft ING België ook nog gunstige regelingen voor vrijwillig vertrek die openstaan voor alle leeftijden, klonk het.

Lees meer