Sociale lening duurder dan hypotheek bij gewone bank

De hypothecaire leningen bij sommige sociale kredietmaatschappijen zijn duurder dan gedacht. In vele gevallen komt de rentevoet zelfs hoger uit dan bij de gewone bank, zo blijkt uit een enquête door Test-Aankoop waarover De Morgen bericht.

De consumentenorganisatie vroeg de tarieven van de sociale kredietmaatschappijen in het Vlaams en het Brussels gewest op. Daaruit bleek niet alleen dat de tarieven bij de verschillende maatschappijen sterk uiteenlopen, maar ook dat sommige instellingen hogere tarieven hanteren dan de klassieke bank.
 
"De gezinnen met een laag inkomen die ervan uitgaan dat ze bij een sociale kredietmaatschappij alvast goedkoper lenen dan bij de bank, komen zo bedrogen uit", schrijft de krant.
 
Subsidies
Het Kempens Woonkrediet, dat voor een lening van 100.000 euro op twintig jaar ruim 39.000 euro aan aflossingen duurder is dan het Vlaams Woningfonds, erkent het probleem. Het wijst erop dat het geen subsidies krijgt van de Vlaamse regering. "We kunnen onze rentetarieven niet naar beneden halen met subsidies, zoals het Vlaams Woningfonds dat wel kan", luidt het.
 
Test-Aankoop dringt er bij de gewestregeringen op aan snel een einde te maken aan de wirwar aan sociale leningen. Het kabinet van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) beklemtoont dat de centralisatie op Vlaams niveau in gang gezet is. (belga/mvl)

Lees meer