Sp.a-voorzitter John Crombez.
BELGA Sp.a-voorzitter John Crombez.

Sp.a gelooft in lastenverlaging op arbeid met 10 procent

De sp.a pleit voor een belastingsysteem dat alle inkomsten op dezelfde manier belast, onafhankelijk of die uit werk of uit vermogen worden verkregen en of die in geld of in natura worden uitbetaald. Aftrekposten zouden vervangen moeten worden door rechtstreekse prijsverlagingen. Het nieuwe systeem moet toelaten om de lasten op arbeid met ruim 10 procent te verlagen, zegt sp.a-voorzitter John Crombez.

Het nieuwe systeem maakt deel uit van de "toekomstbegroting", een becijfering van de langetermijnvisie die de Vlaamse socialisten nu hebben uitgewerkt. Die visie focust op 2060, omdat de jongeren die vandaag afstuderen dan aan het einde van hun loopbaan komen. 

Voorzitter Crombez kondigde in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat de sp.a werk wil maken van een "nieuw socialisme", met "nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van morgen". "Nieuwe tijden waarin er veel verandert, met precaire werkstatuten, mensen die steeds meer aan mantelzorg moeten doen en duurdere rusthuizen. Wij socialisten moeten komen met nieuwe oplossingen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden."

Men blijft zeggen dat het onbetaalbaar is, maar dat is niet zo. De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is een keuze.

John Crombez

Prioritaire investeringen

De sp.a wil dat iedereen die 42 jaar werkte minstens 1.500 euro pensioen krijgt. Dat kost 2,2 miljard euro per jaar, wat gecompenseerd moet worden door het bevriezen van de hoogste pensioenen. Bovendien, zegt sp.a, zal de vergrijzingskost 20 miljard lager uitvallen dan jaren terug is geraamd. "Men blijft zeggen dat het onbetaalbaar is, maar dat is niet zo. De betaalbaarheid van de sociale zekerheid is een keuze", zegt Crombez.

Sp.a wil ook prioritaire investeringen in onderwijs, gezondheidszorg (elk kind gratis naar de dokter), kinderopvang en wachtlijsten in de zorgsector. De partij wil meer middelen uittrekken voor veiligheid, met de aanwerving 4.000 politieagenten. Alles samen - pensioenen, zorg, onderwijs, veiligheid - kosten die investeringen 8,8 miljard euro. 

Die prioritaire investeringen worden gefinancierd door het efficiënter maken van de overheid: computers zullen steeds meer administratieve taken overnemen, waardoor er minder mensen in de administraties nodig zijn en meer leraren, verplegers of bus- en treinchauffeurs kunnen aangeworven worden.

Economie stimuleren

De socialisten willen ook de bedrijfssubsidies terugschroeven. Die zijn de jongste 20 jaar heel sterk gestegen, maar leveren of redden nauwelijks banen.
Om de economie te stimuleren, wil sp.a dat overheid en de privésector samen zorgen voor een investeringsboost van 12 miljard euro per jaar. Via een investeringscoöperatieve zou daarbij ook slapend spaargeld geactiveerd kunnen worden. 

De mensen die vandaag belastingen betalen, betalen te veel omdat een deel niet meebetaalt.

John Crombez

Belastinghervorming

Het financiële plaatje wordt gerond met een belastinghervorming, waarbij alle inkomsten, zowel uit werk als uit vermogen, op dezelfde manier belast worden. "Een euro is een euro" luidt het. De hervorming komt neer op een tax shift van 8,4 miljard euro belasting op werk naar belasting op vermogen. Het systeem blijft wel progressief: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Om het systeem eenvoudig te maken, worden aftrekposten afgeschaft en vervangen door rechtstreekse prijskortingen. De socialisten willen, bijvoorbeeld, de prijs van kinderopvang goedkoper maken, in plaats van de mensen een deel van de kost terug te geven via de belastingbrief. 

De hervorming zou maken dat de lasten op arbeid met ruim tien procent kunnen dalen. "De mensen die vandaag belastingen betalen, betalen te veel omdat een deel niet meebetaalt", zegt Crombez. Het systeem zou toelaten om de belastingvrije som op werk op te trekken tot 1.000 euro per maand.

Het systeem zou eenvoudig zijn, met minder uitzonderingen, zodat ook de belastingbrief de facto zou kunnen worden afgeschaft. "Met alle gegevens die de overheid heeft, zou die aan iedereen een vooraf ingevuld voorstel kunnen overmaken," zegt Crombez.

137 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Ton Erden

    Waarom geloof ik zulke grootspraak niet meer

  • André Van Laethem

    Aftrekposten zouden vervangen moeten worden door rechtstreekse prijsverlagingen. Wel Crombez dit keer sta ik perplex van je voorstel. Je hebt het begrepen.

Lees meer