Fons Leroy.
PHOTO_NEWS Fons Leroy.

VDAB-topman: "Werklozen activeren is krachtiger middel dan uitkering schrappen"

Een snelle activering van werkzoekenden is een veel krachtiger middel dan het schrappen van uitkeringen. Dat stelt VDAB-topman Fons Leroy vandaag in De Standaard. Snel activeren maakt de discussie over de uitkering onnodig, zegt hij, en is een betere manier om het aantal langdurig werklozen terug te dringen.

Leroy vindt bovendien dat élke werkloze geactiveerd moet worden zolang hij de pensioenleeftijd niet heeft bereikt. In Vlaanderen ligt de activeringsgrens momenteel op 58 jaar, maar de VDAB kreeg begin april groen licht om die op te trekken tot 60 jaar. In Wallonië en Brussel ligt de grens in de praktijk op 50 jaar. Het verschil heeft volgens hem te maken met prioriteiten. Brussel geeft bijvoorbeeld voorrang aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Psychosociale problemen
Toch is het probleem complexer, geeft Leroy toe. Het volstaat niet om iedereen een opleiding van drie maanden te laten volgen. Zo zijn er in Vlaanderen tienduizenden werklozen die niet kunnen werken omwille van psychosociale problemen. Om hen te activeren, is een langduriger traject nodig dat veel meer geld kost.

Een recent decreet maakt het voor de VDAB mogelijk activeringstrajecten van 18 tot 24 maanden uit te werken met organisaties uit de welzijnssector. Volgens Leroy een bijkomend signaal dat het te eenvoudig is te dreigen met een beperking in de tijd van de uitkering.

Lees meer