Vlaams minister van Economie Philippe Muyters
Photo News Vlaams minister van Economie Philippe Muyters

Vlaamse regering trekt 100 miljoen euro uit om ondernemerschap aan te zwengelen

De Vlaamse regering trekt de komende vier jaar 100 miljoen euro uit om het ondernemerschap in Vlaanderen aan te zwengelen. Daarvoor werden projecten geselecteerd van elf partnerorganisaties, zoals Unizo, VOKA of de Confederatie Bouw. "Meer starters, meer blijvers en meer groeiers in de doelstelling", zegt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA).

De geselecteerde projecten werken op drie vlakken. Een eerste reeks projecten moet het beeld van de ondernemer opkrikken, zodat meer mensen kiezen voor een carrière als ondernemer.

De startersgraad in Vlaanderen ligt immers onder het Europeses gemiddelde en het aantal Vlamingen dat de status van ondernemer boven dat van werknemer verkiest, ligt lager dan in de rest van Europa. Sensibiliseringsacties en campagnes moeten meer mensen warm maken voor ondernemerschap en het stigma van falen wegwerken.

Een tweede luik draait rond de begeleiding op maat, in de eerste plaats van starters. Zij zullen onder meer in contact kunnen gebracht worden met topexperten of netwerkmogelijkheden krijgen.

Een derde luik focust op de snelle groeibedrijven, omdat die het meest zorgen voor nieuwe jobs en innovatie. Vlaanderen telt vandaag 1,2 procent snel groeiende productiebedrijven en 2,8 procent snel groeiende dienstverleners. Dat aandeel moet omhoog, wil Vlaaderen tegen 2020 in de Europese top vijf staan.

Nieuw is dat de financiering van de projecten resultaatgebonden is. Met de externe partners is een contract afgesloten en jaarlijks evalueert het Agentschap Innoveren en Ondernemen of de afgesproken doelstellingen zijn gehaald. "We stappen af van de subsidiëring van organisaties. We hebben in een open competitie, via overheidsopdracht, de input van de markt gevraagd en de beste projecten geselecteerd", zegt Muyters.

Lees meer