Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V).
BELGA Vlaams minister van Werk, Hilde Crevits (CD&V).

Vlaamse werkloosheid stijgt voor het eerst in bijna 5 jaar tijd

Tijdelijk werklozen door coronacrisis niet opgenomen in de cijfers

De Vlaamse werkloosheid is in maart voor het eerst sinds augustus 2015 gestegen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Reden is, niet verrassend, de coronacrisis, al zijn de vele tijdelijk werklozen niet in de cijfers opgenomen.

De stijging blijft voorlopig nog beperkt, nuanceert Crevits. Eind maart 2020 telde Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden, een stijging met 1,3 procent - of in absolute cijfers 2.437 werkzoekenden - in vergelijking met maart vorig jaar. Het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering is in maart met 2,1 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden zonder uitkering steeg met 0,7 procent.

De coronacrisis heeft logischerwijs vooral een impact op kortdurige werkzoekenden. Meer dan de helft van de Vlaamse werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend, en die groep stijgt nu met 3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal werkzoekenden dat 1 tot 2 jaar werkzoekend is, daalt met 1,8 procent. 

Pas afgestudeerden

De coronacrisis heeft vooralsnog geen zware impact op het aantal pas afgestudeerde werklozen. Bij jongeren die net van de schoolbanken komen is er nog altijd een daling van het aantal werkzoekenden met bijna 12 procent, al is die daling wel wat lager dan de voorbije maanden. Zo was er in februari nog sprake van een daling met 19 procent.

Opleidingsniveau

Qua opleidingsniveau zien we vooral een impact op de hooggeschoolden en de middengeschoolden. De werkloosheid steeg in die groepen op jaarbasis met respectievelijk 5 en 1,7 procent. Voor de laaggeschoolden is de stijging op jaarbasis nog niet te zien, maar in vergelijking met februari van dit jaar wordt daar wel een kleine stijging vastgesteld.

Migratieachtergrond

Opvallend: het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond is in maart relatief sterk gestegen, met 4,7 procent ten opzichte van maart vorig jaar. Het gaat hier om werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de EU en de landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Provincies

Ook de verschillen tussen de provincies vallen op. Zo is de stijging opvallend groter in West-Vlaanderen (4,7 procent) en Limburg (2,5 procent). In Vlaams-Brabant is dan weer sprake van een dalende werkloosheid, met 0,7 procent.

Nog een belangrijk detail: de werknemers die door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid zitten, zijn niet in de cijfers opgenomen. Tijdelijke werklozen vallen immers niet in de categorie van niet werkende werkzoekenden.

We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen.

Hilde Crevits (CD&V), minister van Werk

“Lichte stijging”

Volgens minister Crevits hoeven de cijfers gezien de huidige crisis "niet te verwonderen". "Het is duidelijk dat het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan ook een stevige impact hebben op de arbeidsmarkt, ook al gaat het nu maar om een lichte stijging", zegt ze.

Crevits benadrukt dat de Vlaamse regering bedrijven bijstaat met verschillende maatregelen om de schade op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. “We moeten voorkomen dat de stijging van de werkloosheid een structurele stijging wordt. We willen de werkzoekenden snel terug aan de slag krijgen. De komende maanden zullen voor de arbeidsmarkt een grote uitdaging worden, voor de ondernemingen, voor de werknemers en voor de werkzoekenden.”

Wallonië

Na maanden van daling is ook het aantal werkzoekenden in Wallonië in maart opnieuw gestegen. Het telde eind vorige maand 203.341 werkloze werkzoekenden. Dat zijn er 1,3 procent meer dan in februari en 1,4 procent meer dan een jaar geleden. “Deze stijging is verbonden met Covid-19 en de bijhorende afkoeling van de economische activiteit”, zegt de Waalse arbeidsbemiddelaar Forem.

Vooral bij de min 25-jarigen en de groep die recentelijk werkloos werd, is de gezondheidscrisis voelbaar. Deze groepen zijn het gevoeligst voor een dalende economie.

10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Marco Maerten

    Stop het streven naar groeimodel,want dat is ook een virus. Dit is het moment om een grondige en vereenvoudigde hervorming door te duwen inzake het economische systeem dat tot op heden enkel maar voor stress en overconsumptie zorgt.Want eerlijk,hoeveel wordt in % gewerkt(dus minder vrije tijd) om nutteloze prullen te kopen?Ik zet met mijnn minimumloon nog de helft opzij.

  • james vroman

    en ze zullen nog een pak meer stijgen na de vakantie maanden !

Lees meer