Warren Buffett
AP Warren Buffett

Warren Buffett: "Armen moeten rijken niet de schuld geven van ongelijkheid"

Topbelegger Warren Buffett, met 66 miljard euro de op twee na rijkste man op aarde, schrijft in een opiniestuk voor Wall Street Journal dat armen niet arm zijn omdat rijken rijk zijn. De rijken zijn volgens hem niet schuldig aan ongelijkheid, wel de markteconomie.

"De meeste rijken hebben met briljante innovaties of leiderschap bijgedragen tot het welzijn van Amerika. We leven veel beter door mensen als Henry Ford, Steve Jobs en Sam Walton. Helaas is de grote kloof tussen arm en rijk een onvermijdbaar gevolg van de markteconomie, omdat de economie constant toptalenten nodig heeft, terwijl de behoefte aan basistaken vermindert", aldus Buffett in zijn opiniestuk.

Buffett spreekt zich in het stuk ook uit tegen een verhoging van het minimumloon in de Verenigde Staten. Volgens hem moeten mensen meer betaald worden door een belastingkredietregeling van de overheid. De laagste lonen moeten volgens hem gesubsidieerd worden. Het minimumloon optrekken naar 15 dollar per uur is geen optie.

"Al wie werkt, zou genoeg moeten verdienen om een degelijke levensstijl te garanderen, maar dat mag niet ten koste gaan van het marktsysteem", besluit Buffett.

Lees hier het volledige opiniestuk van Warren Buffett.

Lees meer