Beeld ter illustratie.
AP Beeld ter illustratie.

Werkzaamheidsgraad in Vlaanderen stijgt naar 75,5 procent

De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen is het afgelopen jaar gestegen tot 75,5 procent. Dat betekent dat ruim driekwart van alle 20 tot 65-jarigen in Vlaanderen een betaalde baan heeft, blijkt uit de jongste cijfers van Statistiek Vlaanderen. De nieuwe Vlaamse regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, al gooit de coronacrisis hoogstwaarschijnlijk roet in het eten.

Goed nieuws is alvast dat de werkzaamheidsgraad de voorbije jaren gestaag toenam. Twintig jaar geleden lag die in Vlaanderen op amper 67,3 procent. De werkzaamheidsgraad bij Vlaamse mannen lag in 2019 op 79,3 procent, tegen 71,5 procent bij de vrouwen. Die laatste categorie laat de afgelopen jaren wel de sterkste groei zien. In 1999 had slechts 57,3 procent van de vrouwen in Vlaanderen een betaalde baan.

De werkzaamheidsgraad is het hoogst in de leeftijdscategorie tussen 35 en 44 jaar (87 procent). Maar er was wel een lichte daling tegenover 2018 (88,1 procent). Bij de 55-plussers daarentegen bedraagt de werkzaamheidsgraad nog altijd maar 54,9 procent, al tekent die categorie wel voor de sterkste stijging. Twintig jaar geleden was minder dan een kwart (23,7 procent) er aan het werk. Ook bij de 45- tot 64-jarigen steeg het aantal werkenden fors: van 68,4 procent in 1999 tot 85,6 procent in 2019. Van de jongeren heeft driekwart een betaalde baan.

De werkzaamheidsgraad blijft dan weer laag (45,6 procent) bij personen met een handicap of een chronische ziekte, al gaat hun aandeel wel in stijgende lijn. Ook personen geboren buiten de Europese Unie vinden moeilijker een job. De werkzaamheidsgraad bedraagt er in 2019 61,9 procent.

Lees meer