Shutterstock

‘Gezond’ naar het werk: niet alleen goed voor je conditie, ook voor je portemonnee

Sinds corona springen meer mensen op hun fiets, e-bike of speed pedelec voor verplaatsingen. Dat is niet alleen gunstig voor de gezondheid, het kan je als werknemer ook wel wat opleveren. Wie bereid is zijn bedrijfswagen in te leveren of in te ruilen voor een meer ecologisch vervoersmiddel, kan daarvoor een mobiliteitsvergoeding of -budget krijgen. Jobat.be somt op wat je moet weten.

In 2018 werd het cash-for-car-principe of de mobiliteitsvergoeding gelanceerd. Dat systeem houdt in dat wie zijn bedrijfswagen inlevert, kan rekenen op een vergoeding die belast wordt als een bedrijfswagen. Die vergoeding, afhankelijk van de cataloguswaarde van de wagen, kan de werknemer naar goeddunken besteden.

Bereken via deze tool hoeveel ‘cash’ je krijgt als je je bedrijfswagen inruilt.

Opgelet! Het cash-for-car-principe zal wel eind dit jaar ophouden te bestaan. Wie nu nog moet instappen, bekijkt beter ook al eens het alternatieve systeem van het mobiliteitsbudget.

Mobiliteitsbudget

Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun woon-werkverkeer flexibel invullen. Wie zijn bedrijfswagen inlevert, kan namelijk een jaarlijks budget krijgen om zelf vervoermiddelen te kiezen en te financieren. Het systeem is gebaseerd op drie pijlers.

Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
Binnen deze pijler kan de werknemer kiezen voor een elektrische wagen of een wagen die voldoet aan bepaalde normen (minstens Euro 6 – norm). Het budget dat na een eventuele besteding in pijler 1 overblijft, kan de werknemer besteden in pijlers 2 en/of 3.

Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en huisvestingskosten
Binnen deze pijler kan de werknemer kiezen voor duurzame vervoermiddelen, zoals een fiets, openbaar vervoer, een deelwagen…

Ook voor huisvestingskosten kan je het mobiliteitsbudget gebruiken. Werknemers die binnen een straal van 5 kilometer van hun werkplaats wonen, kunnen namelijk het huurgeld of de interesten van hun hypothecaire lening financieren met het mobiliteitsbudget.

Pijler 3: geld
Als het mobiliteitsbudget nog niet volledig is besteed in pijlers 1 en/of 2, kan de werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen. Dat bedrag wordt eerst verminderd met een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. Met die bijdrage worden sociale rechten, zoals pensioenrechten, opgebouwd, met uitzondering van het recht op jaarlijkse vakantie.

Voorwaarden voor het mobiliteitsbudget

Werkgever
De werkgever kan alleen een mobiliteitsbudget toekennen aan werknemers die over een bedrijfswagen beschikken of ervoor in aanmerking komen. Dat laatste betekent dat de werknemer deel uitmaakt van een (functie)categorie waarvoor het bedrijfswagenbeleid van de werkgever in een bedrijfswagen voorziet. Bovendien moet de werkgever al minstens 36 maanden een beleid rond de toekenning van bedrijfswagens hebben.

Werknemer
Een werknemer die over een bedrijfswagen beschikt (of ervoor in aanmerking komt), kan pas een aanvraag indienen wanneer hij bij de huidige werkgever:
- op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt (of ervoor in aanmerking komt); en
- in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag minstens 12 maanden over een bedrijfswagen (heeft) beschikt (of ervoor in aanmerking kwam).

De beoordelingstermijn van 36 maanden geldt niet als de werknemer in dienst is van een startende werkgever. De wachttermijnen van 3 en 12 maanden blijven wel van toepassing, hoewel er enkele uitzonderingen zijn.

Verplicht?

De werkgever is niet verplicht om het systeem van het mobiliteitsbudget in te voeren. Bovendien kan hij ook beslissen om het enkel voor een bepaalde afdeling van het bedrijf toe te kennen of voor bepaalde categorieën van werknemers.

Omgekeerd ben je zelf als werknemer ook niet verplicht om ervoor te kiezen. Wil je je bedrijfswagen houden, dan kan dat dus.

Tip: Vergoeding nu ook voor elektrische fietsen

Lees ook:

Bedrijfswagen: voordeel voor jou of voor je baas?

Dit zijn dé 10 populairste extralegale voordelen

Wordt jouw woon-werkverkeer vergoed?

BronJobat.be.

Lees meer