Stijn Baert
Shutterstock Stijn Baert

Exclusief voor abonnees

“Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten”

Bij de start van een nieuw academiejaar horen uiteraard goede voornemens. Op tijd stoppen met feesten om aan de blok te beginnen, om maar iets te noemen. Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, heeft ook een belangrijke tip voor studenten: hou je smartphonegebruik onder controle! Veel recente studies leggen een negatief verband tussen de mate waarin studenten in het hoger onderwijs vaak hun smartphone gebruiken en hun studieresultaten. Welke verklaringen ziet hij zelf?

Ik ga er niet flauw over doen. Ik heb het contact met de studenten gemist. Vanaf volgende maandag mag ik een duizendtal studenten opnieuw inwijden in de wondere wereld van de economie en de werking van de arbeidsmarkt. Of in de immer ondersteunende woorden van mijn lief: ik mag weer poppenkast gaan spelen.

Tegelijk voel ik ook elk jaar de heerlijke spanning die ik als eerstejaarsstudent tijdens mijn eerste week op kot ervoer. Het is voor wie nu start vast niet anders. Een nieuwe wereld die opengaat. Waar alles kan, of toch veel meer dan op de schoolbanken van het middelbaar onderwijs. Maar ook een nieuwe wereld die veel onzekerheid met zich meebrengt. ‘Kan ik het niveau aan? Zal ik mezelf genoeg kunnen disciplineren om voldoende te studeren?’

Goede voornemens

Veel studenten in spe maken momenteel dan ook goede voornemens. Ik kan hen alleen maar aanraden om ook ten volle voor het volgende voornemen te gaan: het eigen smartphonegebruik onder controle houden.

Want dat smartphonegebruik kan - net zoals enkele andere factoren - mee het verschil maken tussen slagen en niet slagen, tussen aan dat eerste jaar in Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel of Hasselt een tweede mogen breien, of niet. Zo toont wetenschappelijk onderzoek aan.

Factcheck

Het verband tussen smartphonegebruik en studieresultaten is exact waar Simon Amez al drie jaar doctoraal onderzoek naar verricht. Hij bracht eerst het internationale wetenschappelijke onderzoek samen in een soort wetenschappelijke factcheck, die gepubliceerd werd in het vakblad International Journal of Educational Research.

Wat bleek? 18 van de 23 wetenschappelijke studies legden een negatief verband tussen de mate waarin studenten in het hoger onderwijs vaak hun smartphone gebruiken enerzijds en hun studieresultaten anderzijds. De andere studies vonden geen verband – of toch geen waarvan met grote waarschijnlijkheid kon uitgesloten worden dat het door toeval gedreven was.

Het voortdurende heen-en-weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone kan zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie

Welke verklaringen er zijn voor deze weinig opbeurende bevindingen? 

Uit eerder onderzoek weten we dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument. Dat wil zeggen: de tijd die ze spenderen op de smartphone is tijd die dus niet gebruikt wordt om te studeren, of om aandachtig de colleges te volgen.

Verder kan de wens om via de smartphone niets te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (FOMO, of fear of missing out) leiden tot een gebrek aan (studie)focus. 

Ten slotte kan het voortdurende heen-en-weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie.

Vlaamse studenten

Vervolgens startte Simon het meest ambitieuze onderzoek naar smartphonegebruik en slaapkwaliteit ter wereld op. In Vlaanderen. Gedurende drie academiejaren werden 1.637 eerstejaarsstudenten uit 11 studieprogramma’s (verspreid over de UGent en UAntwerpen) opgevolgd met bevragingen omtrent hun smartphonegebruik. Deze bevindingen werden vervolgens gekoppeld aan hun examenresultaten.

De cijfers spreken voor zich. Studenten met een lager dan gemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 70% van hun afgelegde examens, terwijl studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik maar voor 61% van hun examens slaagden.

Geen werkinstrument

Maar het onderzoek legde nog boeiende zaken bloot. Zo gaven de studenten aan tijdens het studeren gemiddeld 3 à 4 keer per uur hun smartphone te checken. Tijdens een uur les in de aula bleek dat zelfs 5 à 6 keer per uur te zijn. Dat is dan weer weinig opbeurend voor professoren.

Studenten gebruiken hun smartphones vooral voor entertainment. Het aandeel van studiegericht smartphonegebruik is eerder beperkt

Ongeveer 60% van de opgevolgde studenten gaf verder nog aan dat hun smartphonegebruik gericht is op sociale interactie via sociale media als Messenger en WhatsApp. Daarnaast gebruiken studenten hun smartphones vooral voor entertainment. Het aandeel van studiegericht smartphonegebruik is eerder beperkt.

Studenten die hun ouders vertellen dat hun smartphone een werkinstrument is geworden tijdens het verwerven van kennis, lijken hun ouders – of nog erger: zichzelf – dus iets wijs te maken.

Moraal van het verhaal? Een goede student compartimenteert zijn uren. Als hij ervoor kiest om een college te volgen, dan best met volle aandacht. Tijdens het studeren en in de slaapkamer best de smartphone buiten handbereik. Om ten volle te kunnen genieten van wat de smartphone en het studentenleven buiten die uren te bieden heeft. Ik wens alle studenten, de nieuwe gezichten in het bijzonder, een prachtig academiejaar toe!

Wil je de juiste keuzes maken in je studies en carrière? Laat je adviseren door onze experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Lees ook:

Onze werkexpert vertelt waarom je maar beter twee keer nadenkt voor je die gekke foto op Facebook plaatst (+)

“Diploma hoger onderwijs levert je gemiddeld 15 tot 20 procent meer loon op”. En onze werkexpert ziet naast loon nog meer voordelen (+)

Verdienen knappe mensen meer? Onze werkexpert over de ‘schoonheidsbonus’ op de arbeidsmarkt (+)

Lees meer