Wie van thuis uit werkt, maakt vaak extra kosten.
Getty Images Wie van thuis uit werkt, maakt vaak extra kosten.

Exclusief voor abonnees

"Thuiswerk biedt de werknemer heel wat fiscale voordelen": Onze geldexpert Michel Maus vertelt welke kosten belastingvrij zijn

Een hoger elektriciteitsverbruik, extra inktpatronen, een comfortabele bureaustoel,... Nu de Belg tijdens de lockdown het thuiswerk heeft ontdekt, begint hij ook zicht te krijgen op de bijkomende kosten. Gelukkig geven heel wat werkgevers daar vergoedingen voor. Maar dreigt de factuur dan later niet te volgen via de fiscus? Michel Maus, belastingexpert in ons geldpanel, geeft een overzicht van de belastingvrije vergoedingen die bestaan en vertelt wanneer het de moeite loont om de forfaitaire vermindering te laten vallen.

Uit een enquête van het advieskantoor BDO en HR Square blijkt dat voor de coronacrisis 60% van de Belgen nooit thuis werkte. Wie dat wel kon (en mocht), deed dat meestal niet meer dan één dag per week. Tijdens de lockdown werkte 70% van de ondervraagden permanent van thuis uit. We moeten ons dan ook de vraag stellen of we onze werkcultuur en het overheidsbeleid niet op deze nieuwe realiteit moeten afstemmen. Want ja, hoe zit het nu bijvoorbeeld met het fiscaal statuut van de thuiswerker?

Vergoeding van werkgever

Dat statuut hangt af van verschillende zaken. Om te beginnen van de vraag of de werkgever aan de werknemer een vergoeding betaalt voor het thuiswerk. Zo zal je thuis onder andere water, gas en elektriciteit verbruiken, je internet en computer gebruiken en documenten printen. Dat noemt de fiscus “kosten eigen aan de werkgever”: kosten die je baas eigenlijk moet dragen om je te kunnen laten werken. Het voordeel van deze vergoeding is dat ze tot op een bepaalde hoogte niet als loon wordt beschouwd door de fiscale administratie en de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). Je hoeft er dus geen belastingen en sociale zekerheidsbijdrage op te betalen.

De RSZ en de fiscus plakken daar wel maximumbedragen op. Zo aanvaarden ze dat een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand voor kosten als verwarming en klein bureaugereedschap niet als loon worden beschouwd. De werkgever kan ze belastingvrij toekennen aan thuiswerkers. Bovenop deze vergoeding mag de werkgever iedere maand ook de volgende bedragen uitkeren:

- 20 euro voor het gebruik van de eigen computer en de eigen internetverbinding
- 80 euro voor representatiekosten (cadeaus om klanten aan te trekken of een zakelijk netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld een drink betalen of steunkaarten voor de lokale sportclub)
- 50 euro voor het professioneel gebruik van de eigen auto
- 15 euro voor parking
- 15 euro voor de carwash.
Dit zijn zoals gezegd wel maximumbedragen: de werkgever moet uiteraard rekening houden met de individuele situatie en met de jobinhoud van de werknemer. Niet iedereen moet bijvoorbeeld representatiekosten maken.

In een doorsnee geval mag je toch al gauw 15% van de oppervlakte van je woning als beroepsruimte beschouwen, en dus als beroepskost afschrijven

Werkelijke kosten bewijzen

De thuiswerker kan van nog een tweede fiscaal voordeel genieten, maar wel pas bij het invullen van zijn belastingaangifte. Je kan namelijk kosten die je werkgever niet vergoedt als beroepskost in mindering brengen van je belastbaar arbeidsinkomen. Je moet dan wel je werkelijke beroepskosten bewijzen en je mag niet gebruikmaken van het systeem van de forfaitaire aftrek, een bedrag dat de fiscus jou toekent als je zelf geen actie onderneemt.

Welke kosten blijven dan nog over? Wel om te beginnen je huis zelf. Wie van thuis uit werkt, zal een ruimte als werkplek moeten hebben. Een, twee of zelfs vijf dagen: als je kan aantonen dat je regelmatig vanuit je eigen woning werkt, kan je een percentage van je vaste verblijfplaats als beroepskost afschrijven. Hoeveel hangt af van jouw concrete situatie, maar in een doorsnee geval mag je toch al gauw 15% van de oppervlakte van je woning als beroepsruimte beschouwen. Niet enkel je bureauruimte telt mee, maar ook bijvoorbeeld het toilet. Als je rekening houdt met de afschrijvingstermijn van 33 jaar voor woningen, betekent dit dat je voor een woning van 300.000 euro jaarlijks recht hebt op een fiscale aftrek van 1.363 euro. Bovendien kan je 15% van alle onderhouds- (bijvoorbeeld verlichting) en renovatiekosten (bijvoorbeeld elektriciteits- en schilderwerken) van je woning op dezelfde manier afschrijven. Naast deze kosten verbonden aan je woning, kan je bijvoorbeeld ook bureaumeubilair maar ook je laptop, printer, scanner, enzovoorts afschrijven. Je moet in al deze gevallen wel aantonen dat je ze nodig hebt voor je werk.

Nu het licht stilaan begint te schijnen aan de uitgang van de coronatunnel, beginnen velen zich af te vragen welke impact de crisis zal hebben op ons leven in de nabije toekomst. Bedrijven en werknemers hebben de afgelopen weken alvast aan den lijve kunnen ondervinden dat de technologie voor heel wat jobs thuiswerk perfect mogelijk maakt. Het zorgt voor een betere work-life balance, minder fileleed en dus ook voor fiscale voordelen. En dat kunnen we enkel maar toejuichen.

Morgen in ons Geldpanel-dossier: werkexpert Stijn Baert blikt vooruit op de verschuivingen op de arbeidsmarkt na de coronacrisis.

Lees ook:

Thuiswerken vanwege corona? Zo pak je het aan (+)

Studie verwacht na coronatijdperk minder verkeersdrukte rond Brussel

1 op de 7 Belgen koopt extra vakantiedagen: waarom willen we meer verlof? (+)

Lees meer