Thinkstock

Afwezig wegens ziekte? Dit zijn je rechten en plichten

Met de winter in het vizier beginnen de ziektebriefjes weer in grote getale binnen te dwarrelen. We zochten uit wat je - ook wettelijk - wel en niet verplicht bent bij ziekte. 

Meldplicht

Heeft een virus je te pakken en raak je niet uit bed? Dan ben je in eerste instantie verplicht je werkgever in te lichten. Onmiddellijk, wanneer blijkt dat je niet op het werk zal raken, breng je je baas dus op de hoogte van je toestand. Je kan dit natuurlijk ook door iemand anders laten doen: een partner of vriend(in). Je hoeft trouwens niet exact te melden wat er scheelt, enkel je afwezigheid kenbaar maken. Op die manier kan jouw leidinggevende ook het nodige doen qua administratie en eventuele vervanging en ben je ook niet ongewettigd afwezig. 

TipWat als je op een burn-out afstevent? Onze gratis gids biedt tal van antwoorden.

Getuigschrift

Indien dit zo in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen, of wanneer je werkgever er expliciet naar vraagt, moet een arts je arbeidsongeschiktheid bevestigen aan de hand van een afwezigheidsattest. Dit zogenaamde ziektebriefje bezorg je in principe binnen de twee werkdagen nadat je ziek werd. Ga dit na in je contract of cao, want soms gelden specifiek andere regels. Respecteer je de geldende regels niet en kan je je ook niet beroepen op overmacht, kan je werkgever bijvoorbeeld weigeren om je gewaarborgd loon uit te betalen.

Lees ook: Deze vier jobs hebben een hoog burn-outrisico

Controlearts

Een derde verplichting waar je mogelijk niet aan ontsnapt, is een bezoek toelaten van de controlearts. Dit kan in theorie vanaf de eerste ziektedag (hoewel dit in de praktijk niet zo snel gebeurt) en kan ook buiten de werkuren of in het weekend plaatsvinden. Meerdere controles zijn toegestaan. De controlearts maakt een getuigschrift om de arbeidsongeschiktheid en de waarschijnlijke duur ervan vast te stellen.

Volledig loon

Ben je gewettigd afwezig, dan heb je normaal gezien recht op gewaarborgd loon. De werkgever betaalt dan je volledige loon uit zoals je dat zou ontvangen hebben wanneer je gewoon was komen werken. De regels verschillen op dit vlak echter voor arbeiders en bedienden. 

Bedienden hebben recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste 30 ziektedagen. Arbeiders krijgen de eerste 7 dagen hun volledige loon. Hierna ontvangen ze 85,88% van hun gebruikelijke inkomen en tussen de 15e en 30e dag daalt dit percentage verder, maar zien ze hun salaris aangevuld met een uitkering van het ziektefonds. 

Om gewaarborgd loon te genieten moeten bedienden over een arbeidscontract voor onbepaalde duur beschikken of aangeworven zijn voor minstens drie maanden via een contract van bepaalde duur. Zo niet vallen ze onder de regeling voor arbeiders: deze dienen één maand ononderbroken in dienst te zijn alvorens ze recht hebben op gewaarborgd loon.

Langdurig ziek

Ben je na 30 dagen nog steeds niet hersteld? Dan vervalt de verplichting van je werkgever om je loon uit te betalen. Je valt nu terug op het ziekenfonds. Bedienden dienen in dit geval binnen de 28 dagen na de aanvang van hun ziekte een getuigschrift van hun dokter te bezorgen aan hun ziekenfonds. Voor arbeiders is de termijn 14 dagen, aangezien zij eerder steun zullen ontvangen. De uitkering die je van het ziektefonds krijgt bedraagt 60% van het begrensde brutoloon. 

Kan je een jaar na datum nog altijd niet gaan werken, dan ontvang je een invaliditeitsuitkering. Die is vastgelegd op 65% van het begrensd brutoloon voor wie ten minste één persoon ten laste heeft, 55% voor alleenstaanden en 40% voor samenwonenden. Voor wie lijdt aan een beroepsziekte of slachtoffer is van een arbeidsongeval gelden wel andere regels. Tijdens je arbeidsongeschiktheid wegens ziekte ben je trouwens beschermd tegen ontslag.

Tip: Geen enkele aandoening kreeg de voorbije jaren zo veel aandacht als burn-out. Niet verwonderlijk, steeds meer werknemers vallen eraan ten prooi. Maar wat houdt burn-out precies in? Hoe ontstaat het? Wat moet je doen - op persoonlijk en administratief vlak - als je kopje-onder gaat? En vooral: hoe kan je dat voorkomen? Lees het allemaal in onze burn-out gids.

Lees ook:

De do’s en don’ts voor een succesvol evaluatiegesprek

Multitasken doet je niet efficiënter werken

Waarom we meer zoals de Zweden zouden moeten werken

5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • mike dobbels

    Wat zijn de regels voor een eenmanszaakzelfstandige?

  • Bruno Vermeiren

    Gelukkig hebben we de Robert, die zal wel een tandje bijsteken in fabriek X of Y waar ze hem dan dringend nodig hebben.

Lees meer