Shutterstock

Bonus van 1000 euro bruto? Zoveel hou je over

Krijg je tijdens je salarisonderhandeling te horen dat het bedrijf waar je aan de slag wil bonussen uitkeert? Belooft je baas je een extraatje als je tijdelijk bijkomende verantwoordelijkheden opneemt? Of kan je een bonus opnemen in je plan flexibel verlonen? Weet dat de ene bonus de andere niet is. Tax & Legal Consultant Yves Labeeu van HR- & Well-being specialist Attentia zet de verschillende soorten op een rij.

Klassieke cashbonus

Heb je goed werk geleverd en wil je baas je motiveren om je best te blijven doen, dan kan hij je een cashbonus uitkeren. “Aan zo’n bonus zijn relatief weinig formaliteiten verbonden”, legt Yves Labeeu uit. “Je chef bepaalt zelf het bedrag en kiest ook wie een bonus krijgt en wie niet. Het is dus goed mogelijk dat je de enige bent in je team die de bonus krijgt, als deel van je klassiek loon.” 

Hou er echter rekening mee dat er een erg groot verschil is tussen het bruto- en het nettobedrag van een cashbonus. “De bonus wordt immers maximaal belast. Anderzijds telt hij wel mee voor de bepaling van je vakantiegeld het volgende jaar. Belooft je baas je 1000 euro extra, dan hou je daar na aftrek van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing zo’n 470 euro van over.” Met het Salariskompas check je zelf hoe marktconform jouw loon momenteel is.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

“Een ander soort beloning is het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel volgens cao 90”, vervolgt de expert. “Die is niet bedoeld voor individuen, maar voor welomschreven groepen werknemers. De voorwaarden om de bonus te krijgen moeten ook schriftelijk worden vastgelegd. Haal je samen met je teamgenoten de targets? Dan krijgen jullie allemaal ofwel dezelfde som, ofwel bijvoorbeeld hetzelfde percentage van jullie jaarloon extra.” De perfecte manier om de teamspirit en samenwerking te bevorderen dus. “Omdat het bedrag niet beschouwd wordt als loon, sta je er minder van af dan bij een cashbonus. Concreet zal je van 1000 euro bruto 869,30 euro op je rekening zien verschijnen.”

Winstpremies

Ga je aan de slag bij een bedrijf in volle groei en maken winstpremies deel uit van je loonpakket? Dan heb je in de regel een mooie deal. “Bij winstpremies keert een firma een deel of het geheel van de winst uit aan al zijn personeel, in de vorm van een premie. Soms krijgen alle werknemers hetzelfde bedrag, of hetzelfde percentage van hun loon als extraatje. In andere gevallen kan de bonus verschillen naargelang criteria zoals o.a. functie of anciënniteit. Wel is een winstpremie fiscaal altijd erg voordelig. Ze wordt alleen verminderd met een solidariteitsbijdrage van 13,07% en 7% bijzondere belasting. Van 1000 euro bruto blijft dus ruim 808 euro over.”

Bij winstpremies keert een firma een deel of het geheel van de winst uit aan al zijn personeel, in de vorm van een premie.

Yves Labeeu

Warrants

Sommige bedrijven bieden als bonussysteem de keuze voor warrants aan hun personeel aan. “Een warrant is een optie om een aandeel aan te kopen aan een vooraf bepaalde prijs”, aldus Labeeu. “Je kan zelf kiezen om met de warrant over te gaan tot de aankoop van het onderliggende aandeel, of om de warrant te verkopen tegen de marktprijs. Op die manier kan je snel cash winst maken en het beursrisico beperken. Bovendien zijn warrants vrijgesteld van RSZ-bijdragen, waardoor ze interessant zijn. Hoeveel koopkrachtverhoging je precies realiseert, hangt af van geval tot geval.”

Bonusgroepsverzekering

Krijg je een bonusgroepsverzekering of bonusplan aangeboden? Ook dat is een mooie extra. “Op lange termijn weliswaar, want bij een bonusgroepsverzekeringsplan stort je werkgever een som in een groepsverzekering. Bereik je jouw pensioenleeftijd, dan kan je de bonus opnemen. Omdat je maar 10,3% belasting, een solidariteitsbijdrage van 2% en een sociale bijdrage van 3,55% betaalt, hou je van 1000 euro op het einde van de rit meer dan 800 euro over.”

TipBreng je loononderhandeling tot een goed einde met de handige tips in ons e-book.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

In deze gevallen kan je baas opslag niet weigeren

Dit zijn de 10 jobs met de hoogste lonen

Niet de baas zijn en toch veel verdienen? In deze 5 jobs kan het

Lees meer