Shutterstock

Burn-outalarm: in deze vier jobs ben je extra vatbaar

Of je een hoge kans op een burn-out hebt, hangt ook af van de job die je doet. In bepaalde beroepen zijn de factoren die een burn-out uitlokken sterker aanwezig.

Hoe krijg je een burn-out?

Werkeisen vragen inspanningen en kosten je zo energie. Het zijn stressoren die je vindt in:

• de werkdruk;

• de fysieke en emotionele belasting;

• de onduidelijke of tegenstrijdige verwachtingen en eisen.

Daarnaast heb je ook hulpbronnen die energie geven. Er zijn:

• werkgerelateerde hulpbronnen: autonomie, sociale relaties, steun, vaardigheidsbenutting (sluit je job aan bij wat je kan), afwisseling,…;

• persoonlijke hulpbronnen: veerkracht, zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen, optimisme,…

Kort gesteld: werkeisen verhogen je kans op een burn-out, hulpbronnen verlagen die.

Tip: Meer weten over burn-out? Download onze praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Jobs met een hoger risico op burn-out

Freelancers in de media

Medewerkers in de audiovisuele sector ervaren veel plezier in hun werk en zijn erg geëngageerd. Tegelijk ervaart 23 % een hoge acute herstelnood. Die score is iets gunstiger dan voor de volledige arbeidsmarkt. Het probleem situeert zich vooral bij de freelancers, zelfstandigen en interim-medewerkers. Daarvan ervaart de helft een hoge acute herstelnood. Die kan leiden tot ziekte of burn-out. Omdat aan de werkeisen in de sector niet veel kan worden veranderd, moet vooral aan de hulpbronnen worden gewerkt. Dat stelt hr- en well being-specialist Attentia, dat de situatie onderzocht in opdracht van sectorfonds mediarte.

Callcenteroperatoren

In een callcenter word je geregeld geconfronteerd met mensen die je eigenlijk niet willen horen. Als je geluk hebt, laten ze jou dat vriendelijk weten. Met wat pech word je vaak afgeblaft of wordt de verbinding gewoon verbroken. Bovendien is je job erg repetitief. Het resultaat: callcenteroperatoren scoren erg hoog op vlak van herstelbehoefte en erg laag op vlak van plezier in het werk. Dat vertelde professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven) eerder aan vacature.com. Volgens het Britse magazine Call Centre Helper zijn er 5 manieren om burn-out te vermijden: een weloverwogen selectie van de medewerkers, voldoende opleiding, variatie in de job – bijvoorbeeld door verschillende communicatiekanalen te gebruiken, gebruik van performante technologie en voldoende waardering.

Ongeschoolde arbeiders

Doe je een job als ongeschoolde arbeider, dan bestaat de kans dat je repetitief en fysiek zwaar werk doet. Dat zijn twee risicofactoren voor burn-out. Hans De Witte spreekt dan ook van slopende jobs. Ze combineren weinig voldoening met een hoge werkstress. In deze groep vind je beroepen als wever, stikker, inpakker en strijker. Een oplossing kan erin bestaan om arbeiders een rijkere en bredere jobinhoud te geven. Ook het aanscherpen van hun competenties om flexibel te zijn én meer teamwork verhogen het welbevinden. Het komt erop neer dat ook arbeiders de nodige verantwoordelijkheden krijgen en daarbij ondersteund worden.

Schooldirecteurs

In het onderwijs zijn personeelsleden gemiddeld 15,87 dagen per jaar afwezig door ziekte. De meeste ziektedagen (39%) zijn het gevolg van psychosociale aandoeningen, waaronder burn-out. Opmerkelijk is dat directeurs vaker thuisblijven door psychosociale aandoeningen dan leerkrachten. Bij de directeurs boven 55 jaar gaat het om bijna 59% van het aantal ziektedagen. Mogelijke oplossingen? Het werk niet te veel naar huis nemen, feedback vragen, verantwoordelijkheden verdelen en een gevarieerde carrière uitbouwen. Maar ook het verminderen van de administratieve last en het samenstellen van sterke schoolteams kunnen directeurs een stuk vooruit helpen.

Tip: In ons e-book rond burn-out leggen we uit aan de hand van welke symptomen je kan concluderen dat je een burn-out hebt, en wat je vervolgens het beste doet. Download hier het gratis e-book.

Lees ook:

Zo kom je van dat opgejaagd gevoel op het werk af

Zelf ontslag geven tijdens ziekteverlof: goed idee?

Veel millennials kampen met een burn-out, maar waarom eigenlijk?

Bronnen: Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi), Attentia, Call Centre Helper, Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), overheid.vlaanderen.be, Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO), vacature.com

5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Brigitte Coussement

    Hoe zou het nu in godsnaam komen dat zelfstandigen niet in de lijst voorkomen ? Het zijn blijkbaar meestal salaris-mensen die meest vatbaar zijn voor die ziekte...

  • Vaneylen Pierre

    lui zijn en veel ambities hebben , wetende dat ge wordt verder betaald wordt bij een burn-out zorgt voor vele burn-outs.

Lees meer