4 In België werkt slechts de helft van de 55- tot 64-jarigen.
Shutterstock In België werkt slechts de helft van de 55- tot 64-jarigen.

Exclusief voor abonnees

Dit moet je als 50-plusser op je cv zetten om leeftijdsdiscriminatie te omzeilen, volgens experts

Eens de 55 voorbij, maken jobkandidaten beduidend minder kans op een sollicitatiegesprek. Vlaamse bedrijven zien hen nog steeds als minder flexibel, technologisch niet zo vaardig en moeilijker op te leiden. Om die leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt te omzeilen, tonen vijftigplussers op hun cv maar beter wél nog met de technologische evoluties mee te zijn, én nog te willen bijleren, menen experts.

In ons land werkte in 2018 slechts de helft van de 55- tot 64-jarigen. Een belangrijke reden: leeftijdsdiscriminatie. Ruim 7 op de 10 (71 procent) werkloze Vlaamse vijftigplussers geven aan dat ‘aanwervingsdiscriminatie’ hen het vinden van een baan bemoeilijkt. In een zoektocht naar de ware reden voor de lagere aanwervingskansen van oudere jobkandidaten, lieten onderzoekers van de UGent 193 Vlaamse selectieverantwoordelijken het profiel van 965 fictieve kandidaten beoordelen. Lang niet alleen de hogere loonkost van rijpere werknemers speelt, zo blijkt. 

4 Illustratie
ANP XTRA Illustratie

“Tijdens ons experiment lieten de recruiters vooral de ingeschatte technologische kennis en skills, de flexibiliteit en opleidbaarheid van jobkandidaten doorwegen in hun beslissing om kandidaten al dan niet voor een sollicitatiegesprek uit te nodigen”, zegt doctoraal onderzoekster Hannah Van Borm. “Oudere jobkandidaten worden vooral als minder makkelijk opleidbaar gezien: elk extra levensjaar verlaagt de inschatting van hun trainbaarheid met 2,7 procent. Maar ook de vooroordelen dat ze over beperktere technologische kennis en vaardigheden beschikken en minder flexibel zouden zijn, spelen vijftigplussers duidelijk parten.”

4 Het stigma van minder flexibiliteit en mindere technologische kennis verlagen de jobkansen van vijftigplussers.
Onderzoek Hannah Van Borm en Stijn Baert Het stigma van minder flexibiliteit en mindere technologische kennis verlagen de jobkansen van vijftigplussers.

Technologische bijscholing

Het onderzoek geeft volgens professor arbeidseconomie Stijn Baert, die de studie leidde, ook duidelijk aan welke kwaliteiten vijftigplussers bij het solliciteren in de verf moeten zetten om de vooroordelen te compenseren. 

“Met technologische bijscholingen slaan ze duidelijk twee vliegen in één klap: men verwerven extra kennis én toont zich bereid nog bij te willen leren. Ook al was het maar een eendaagse workshop die je volgde: zet hem zeker op het cv. In die zin kan het zeker ook geen kwaad eventuele sportactiviteiten te vermelden, om zo de fysieke fitheid in de verf te zetten.” Werkgevers schatten, vooral eens de 60 jaar voorbij, ook de fysieke capaciteiten bij jobkandidaten immers duidelijk lager in.

4 Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent)
Wannes Nimmegeers Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent)

Eveneens cruciaal lijkt de eigen flexibiliteit te benadrukken. “Door in de motivatiebrief expliciet te vermelden geen probleem te hebben om al eens overuren te draaien, bijvoorbeeld.” Arbeidsmarktdeskundige Jan Denys (Randstad) volgt Baert daarin. “Zeker als 55-plussers toon je maar beter je hongerigheid naar werk, en dat nieuwe situaties je niet afschrikken. Benadruk je ervaring en kennis, zonder de ‘grote, ervaren man te spelen die het allemaal wel even komt vertellen’. Dikwijls zal men immers ook bereid moeten zijn iets op het loon in te leveren.”

Wie met hedendaagse apps mee is, heeft al streepje voor

Nicolas Moerman, gespecialiseerd interimkantoor Nestor

Ook volgens Nestor, het enige interimkantoor voor vijftigplussers en gepensioneerden in Vlaanderen, is de motivatie en goesting om zichzelf nog te verbeteren onontbeerlijk. “Probeer u de technologische veranderingen in uw vakgebied eigen te maken, zonder daarvoor meteen specialist te moeten zijn. Daarvoor zijn er vele mogelijkheden: van de talrijke IT-cursussen bij de VDAB tot zelfstudie, een trend die zich niet tot jongeren moet beperken”, weet zaakvoerder Nicolas Moerman. 

“Het bedrijf dat een administratief bediende zoekt die enkel nog dossiers klasseert, bestaat niet meer. Kandidaten moeten begrijpen hoe de softwaresystemen voor de orderinput, voorraadbeheer en facturatie werken. Online is er, bijvoorbeeld via YouTube en podcasts, al een gigantische bron aan kennis beschikbaar om ‘al googelend’ op een heel laagdrempelige manier bij te leren.  Maar ook wie thuis al eens online bankiert, zijn reisweg door Waze laat bepalen of via Skype, Facetime of WhatsApp met de kleinkinderen communiceert, heeft sowieso een streepje voor. Heel wat bedrijfsapplicaties zijn immers afgeleide versies van die gekende apps.”

Betrouwbaarder

Ondanks de vrees ook dat jongere werknemers minder graag met oudere jobkandidaten zullen samenwerken, worden vijftigplussers door de selectieverantwoordelijken zeker nog niet helemaal afgeschreven: hun mentale en sociale capaciteiten, creativiteit, nauwkeurigheid en samenwerking met klanten worden vrijwel even hoog ingeschat als bij jongere krachten. Wat betrouwbaarheid betreft, scoren oudere jobkandidaten zelfs gemiddeld beter.

Lees meer