Shutterstock

Dit moet je weten als je werkgever collectief ontslag aankondigt

Volgens de meest recente cijfers van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg kregen 4.483 werknemers in de eerste helft van 2020 te horen dat hun werkgever zou overgaan tot collectief ontslag. Ter vergelijking: in dezelfde periode vorig jaar ging het ‘maar’ over 2.681 werknemers. En de kans is groot dat de cijfers nog flink zullen stijgen… Jobat.be bekijkt wat je kan verwachten als je bedrijf zo’n slecht nieuws aankondigt.

Je prestaties worden niet beoordeeld

Heb je net ruzie gehad met je baas en ben je bang dat je nu zeker als eerste op straat zal staan? Maak je geen zorgen. Er kan alleen sprake zijn van een collectief ontslag als een voldoende grote groep ontslagen wordt, en daarbij geen rekening wordt gehouden met individuele prestaties van werknemers. Je werkgever bekijkt dus welke afdelingen moeten worden opgedoekt, niet welke mensen het minst presteren.

Lees ook: Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?

Je hebt nog even tijd

In tegenstelling tot een individueel ontslag (om dringende reden) kan een collectief ontslag nooit van de ene dag op de andere gebeuren. Je werkgever is namelijk verplicht om een nauwkeurig vastgelegde procedure te volgen. In principe kan je 30 dagen na de aankondiging van een collectief ontslag je opzeg krijgen. In de praktijk weet je soms pas na enkele maanden of je getroffen bent, omdat er samen met de vakbonden gezocht wordt naar manieren om toch zo veel mogelijk banen te redden. Bereken hier je opzegtermijn.

Je wordt begeleid naar een nieuwe job

Als een werkgever overgaat tot collectief ontslag is hij verplicht om een tewerkstellingscel op te richten. Vaak gebeurt dat samen met de VDAB. Krijg je te horen dat je contract van onbepaalde duur wordt beëindigd, moet je in die cel stappen. Concreet wil dat zeggen dat je hulp zal krijgen om een nieuwe job te zoeken, o.a. in de vorm van minstens 30 uur outplacement gespreid over 3 maanden. 45+’ers krijgen minstens 60 uur outplacement gespreid over 6 maanden. Gedurende die periode krijg je een inschakelingsvergoeding, die ongeveer gelijk staat aan je loon. Ook als je al aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever.

Je krijgt extra centen

Om het leed van een collectief ontslag te verzachten, krijg je naast zo’n inschakelingsvergoeding meestal ook een bijzondere vergoeding. Die ontvang je 4 maanden na het verbreken van je overeenkomst. Sluit je bedrijf volledig de deuren? Dan krijg je in plaats daarvan een sluitingsvergoeding van minstens 166,48 euro per jaar anciënniteit, als je aan alle voorwaarden voldoet.

Je wordt goed geïnformeerd

Een collectief ontslag gaat gepaard met veel procedures. Om te voorkomen dat je dingen over het hoofd ziet, zal je door je werkgever per aangetekende brief worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat is bedoeld om je goed te informeren over het verdere verloop van het ontslag: hoe lang je opzeg is, hoe de tewerkstellingscel werkt en op welke vergoedingen je recht hebt. Zo zal je niet voor meer onaangename verrassingen komen te staan.

Wil je de juiste keuzes maken in je carrière? Laat je adviseren door onze experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Leidinggevende cruciaal voor jouw werkgeluk

10 signalen die erop wijzen dat je zal worden ontslagen

Maak jij gebruik van opleidingsverlof?

Bronjobat.be.

Lees meer