Shutterstock

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Als je echt véél geld wilt verdienen, in welke sector kun je dan het best terecht? En welke jobs zijn het slechtst betaald? Uit de meest recente resultaten van de jaarlijkse loonenquête van de FOD Economie blijken onderstaande sectoren het meest aantrekkelijk.

Is jouw maandloon een beetje in orde? Bekijk eens het Salariskompas en vergelijk het eens met de rest van het land: in 2014 verdiende een Belgische werknemer gemiddeld € 3.414 bruto per maand. Maar omdat maar liefst tweederde van de werkenden minder verdient, zegt dat gemiddelde niet zoveel. De mediaan is accurater: 50% van de werknemers verdient minder dan € 2.976 per maand, en 50% verdient meer. Overigens verdient 10% van de voltijds werkenden minder dan € 2.220 bruto per maand, terwijl 10% meer dan € 5.178 verdient. 

De best betaalde bedrijfstakken van België

Er is één sector die eruit springt als het om lonen gaat: de petrochemische nijverheid. Een werknemer in die sector ontvangt per maand 52% meer loon dan een gemiddelde werknemer in België. Vertaald naar een concreet loon is dat maandelijks bijna € 5.200. Volgens de FOD Economie staat deze sector steevast op nummer 1: "Al sinds de lancering van de loonenquête in 1999 verdienen werknemers het meest in de petrochemie. De consultancy staat al jaren op de tweede plaats."

Waarom zijn de lonen in de petrochemie eigenlijk zo hoog? Daar zijn volgens de FOD Economie verschillende redenen voor: "De hoge lonen zijn er deels om de sociale vrede te garanderen. Het tijdelijk stopzetten van de activiteiten door stakingen is bijzonder duur voor deze bedrijven. Daarnaast wordt de sector gedomineerd door enkele grote spelers die sowieso hogere lonen uitbetalen."

Ook een meer creatieve bedrijfstak staat in de top 10: het programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's. "Dat komt door de vele hooggeschoolden in deze sector," legt de FOD Economie uit. "Ongeveer 75% van de werknemers heeft er minstens een bachelordiploma, terwijl het Belgische gemiddelde ongeveer 40% is. De concrete creatieve beroepen staan echter niet in de top 10: radio- en televisietechnici verdienen 3.797 euro; auteurs, journalisten en taalkundigen gemiddeld 4.084 euro."

De tien best betalende sectoren

De job om voor te gaan

De bestbetaalde job van België is directeur van een grote onderneming. Je moet je dus zien op te werken, maar dan kun je wel € 9.253 per maand verdienen. Een goede tweede is de ICT-manager met € 6.925, gevolgd door de managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: die gaan maandelijks met € 6.734 naar huis. Wat deze beroepen met elkaar gemeen hebben, zijn volgens de FOD Economie een grote verantwoordelijkheid of unieke vaardigheden. "Goede managers of ingenieurs zijn bovendien schaars op de arbeidsmarkt, dus kunnen ze tijdens loononderhandelingen makkelijker eisen stellen aan de werkgever."

De beroepen met het laagste salaris bevinden zich in de dienstensector. Kelners en barmensen verdienen met € 2.156 gemiddeld het minst; kappers, schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers ontvangen net een beetje meer. 

De tien best betalende beroepen (gemiddeld bruto maandloon)

1. Directeurs van grote ondernemingen (€ 9.253) 
2. ICT-managers (€ 6.925)
3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en administratief gebied (€ 6.734)
4. Artsen (€ 6.722)
5. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, PR en research en development (€ 6.228)
6. Managers op het gebied van professionele diensten (€ 6.203)
7. Managers in de industrie, delfstoffenwinning, bouwnijverheid en logistiek (€ 6.069)
8. Wiskundigen, actuarissen en statistici (€ 5.154)
9. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke (€ 4.966)
10. Ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie (€ 4.816)


Extra factoren: locatie en geslacht

Niet alleen je job en je sector bepalen je loon. De plek waar je werkt maakt ook uit. Brussel staat met stip op de eerste plaats: daar verdien je gemiddeld € 3.908 per maand. Na Brussel volgen Halle-Vilvoorde, Leuven en Nijvel. Antwerpen sluit de top 5 af met een loon van € 3.543. De laagste lonen worden in Dinant verdiend: daar komen ze slechts aan € 2.592 per maand, maar liefst 24% minder dan de gemiddelde Belg. 

Die hogere lonen vallen volgens de FOD Economie te verklaren doordat Brussel vele hoofdzetels van ondernemingen huisvest. "Daardoor zit niet enkel het management in Brussel, maar ook de gespecialiseerde ondersteunende diensten zoals de marketing- of de financiële afdeling. De scholingsgraad van loontrekkenden in Brussel is dan ook relatief hoog. Het lager gekwalificeerd personeel in Brussel ontvangt overigens geen hoger loon dan hun vakgenoten in Vlaanderen of Wallonië."

Tot slot speelt ook je geslacht nog altijd een rol in de hoogte van je loon. Als er enkel naar voltijds werk wordt gekeken, verdienen vrouwen gemiddeld 6% minder dan mannen. Deze loonkloof daalt elk jaar, maar vrouwen blijven oververtegenwoordigd in de lagere loonklassen, en ondervertegenwoordigd in de hogere. 

Benieuwd hoe jouw salaris scoort?

Doe de test met het Salariskompas van Vacature en ontvang je persoonlijk Salarisrapport in je inbox. Je komt te weten of je veel of weinig verdient, op welke extralegale voordelen je aanspraak maakt, wat je over vijf jaar op je rekening mag verwachten en nog veel meer!

Lees meer