Shutterstock

Elke dag file? Nee, bedankt! Hoe een slechte mobiliteit werkgevers in de problemen brengt

Dat het fileprobleem in ons land steeds erger wordt, dat zal niemand ontkennen. En dat heeft ook zijn invloed op werk. Een goede bereikbaarheid bepaalt of een bedrijf vlot personeel zal kunnen aantrekken en behouden. Hoe graag mensen een job ook willen, ze haken af omdat ze het niet zien zitten om elke dag opnieuw in de file te staan. Gelukkig treffen steeds meer werkgevers de nodige stimulerende maatregelen om hun medewerkers vlotter de stap te laten zetten naar duurzamere en gezondere vervoersmiddelen.

Sinds 2005 brengt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om de 3 jaar het woon-werkverkeer van de Belg in kaart. In maart werden de resultaten bekendgemaakt voor de periode juli 2017 - januari 2018. Een recordaantal van 3.951 werkgevers met minstens 100 medewerkers nam deel, goed voor 11.536 werkplekken en een totaal van meer dan 1,5 miljoen werknemers en dus een derde van de actieve bevolking. Door de jaren heen geeft de enquête een behoorlijk betrouwbaar beeld van de richting die het woon-werkverkeer in ons land uitgaat. Wij focussen ons hieronder op de resultaten voor Vlaanderen en Brussel.

TipBereken hoeveel ‘cash’ jij krijgt als je je bedrijfswagen inruilt met onze ‘cash-or-car’-berekeningstool.

Koning Auto stevig op de troon

Met een aandeel van 67,6 procent spelen de ‘autosolisten’ - mensen die alleen in de wagen zitten - onveranderd de eerste viool in de Vlaamse woon-werkverplaatsingen. De fiets is meer dan ooit een stevige tweede: met 17 procent scoort het stalen ros bijna vijfmaal beter dan bus en tram (3,7%). In de grote steden is het verschil kleiner, maar is de verhouding nog altijd zowat drie tegen één. Ook de trein (5,2%) won in de loop der jaren aan populariteit. In Brussel kleurt het beeld helemaal anders: daar wordt er nauwelijks gefietst en geraakt één op de drie werknemers maar moeizaam met de wagen op het werk. De verschillende openbare vervoersmiddelen halen er samen 53 procent.

Door de massale doorbraak van elektrische fietsen en speed pedelecs zien meer mensen het zitten om grotere afstanden af te leggen.

In 12 jaar tijd zagen de fietsende werknemers in Vlaanderen hun aandeel met meer dan 38 procent groeien. Op de trein na verloren alle transportmiddelengebruikers aan de fiets. De vrijwel algemene invoering van de fietsvergoeding is daar wellicht niet vreemd aan. Steeds meer werkgevers investeren ook in overdekte fietsenstallingen, douches en kleedruimtes. Tegelijk staat de versnelde aanleg van fietssnelwegen hoog op de politieke agenda. Door de massale doorbraak van elektrische fietsen en speed pedelecs zien meer mensen het namelijk zitten om grotere afstanden af te leggen. Toch blijft fietsen voor 54 procent van de werknemers een brug te ver. 43 procent vindt het dan weer te gevaarlijk.

Lees ookHou meer over van je brutoloon met een flexibel beloningsplan

Blijf gewoon thuis

Ruim de helft van de werkgevers biedt zijn medewerkers ondertussen gratis openbaar vervoer aan. Of zij daarop ingaan, hangt in grote mate af van het aanbod. De drie belangrijkste redenen om in Vlaanderen het openbaar vervoer links te laten liggen, zijn een onaangepaste dienstregeling (58%), een te lange reistijd (56%) en chronische vertragingsproblemen (45%). Wel is er daarbij een duidelijk onderscheid tussen de grotere steden en de meer landelijke gebieden. In de stadscentra is het openbaar vervoer veel toegankelijker, terwijl autogebruik er met alle mogelijke middelen ontraden wordt. Sinds 2005 daalde het aandeel van de autosolisten daar dan ook met 10 procent. Buiten de steden kwam er echter nog 2 procent bij.

De meest duurzame oplossing voor het fileleed is natuurlijk: gewoon thuisblijven. Het goede nieuws is dat het aantal sporadische telewerkers sinds 2014 met liefst 39 procent is toegenomen. In Vlaanderen spaart 7 procent van de werknemers zo tegenwoordig 1,7 procent van de woon-werkverplaatsingen uit. Brussel, waar de congestieproblemen het grootst zijn, liet zelfs een daling met 5,9 procent noteren.

12 procent van de werkgevers heeft moeite met het vinden en houden van personeel door slechte bereikbaarheid.

Tot slot blijkt uit de federale enquête woon-werkverkeer nog dat 19 procent van de Vlaamse werknemers vindt dat structurele mobiliteitsproblemen het welzijn aantast. 12 procent van de werkgevers geeft dan weer aan dat een slechte bereikbaarheid er mee voor zorgt dat ze maar moeilijk nieuw personeel kan aantrekken, terwijl ze om diezelfde reden geregeld mensen ziet vertrekken. Duurzame mobiliteit bepaalt dus voor een groot stuk hoe aantrekkelijk onze bedrijven in de praktijk zijn.

Tip: Een job waar je af en toe kan thuiswerken? Bekijk dan deze vacatures.

Aanpak per provincie

De overheid doet uiteraard het nodige om de mobiliteitsknoop te helpen ontwarren. Zo beschikt elke Vlaamse provincie sinds een tiental jaar over een eigen Mobiliteitspunt. “Elke werkgever kan bij ons terecht voor gratis advies en begeleiding op maat om het aandeel van het autosolisme in het woon-werkverkeer verder te verminderen”, verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Antwerpen. “We vertrekken daarbij vanuit het STOP-principe: we willen de mensen overtuigen om zoveel mogelijk te Stappen, te Trappen en het Openbaar vervoer te gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen in te zetten.”

Met de Mobiscan ontwikkelden de provinciale Mobiliteitspunten een handig instrument voor een beter mobiliteitsmanagement: een gedetailleerde analyse van zowel het verplaatsingsprofiel van de werknemers als het bereikbaarheidsprofiel van het bedrijf mondt uit in een aantal concrete actiemaatregelen. “Voor een financieel duwtje in de rug kunnen werkgevers een beroep doen op het Pendelfonds van de Vlaamse overheid”, zegt Luk Lemmens. “Ze kunnen een subsidie van maximaal 50 procent aanvragen om bijvoorbeeld een veilige fietsdoorsteek op een bedrijventerrein te realiseren. Maar ze kunnen even goed pendelfietsen aankopen, een eigen fietshersteldienst opzetten of een sensibilisatiecampagne organiseren.”

De Oosterweeluitdaging

Honderden werkgevers kregen al ondersteuning via het Pendelfonds. Normaal gezien zal de minister van Mobiliteit dit voorjaar al voor de twaalfde keer subsidies toekennen. Luk Lemmens ziet de vraag in elk geval jaar na jaar groeien: “Hier in Antwerpen zitten we natuurlijk met de specifieke situatie dat de werken voor de Oosterweelverbinding voor een pak bijkomende hinder gaan zorgen. Onder andere voor de havenbedrijven zal er een grote impact zijn. We doen alles om hen daar, in samenwerking met verschillende partners, waaronder Voka, zo goed mogelijk op voor te bereiden. Er komen al zeker extra fietsverbindingen naar en op Linkeroever en fietsboxen op bestaande en nieuwe P&R-parkings. Al is het deels wel een mentaliteitskwestie. Uit onze Mobiscans blijkt dat veel werknemers wel degelijk op fietsbare afstand van het werk wonen, maar uit zichzelf heel moeilijk die stap zetten. Ze hebben dus heel vaak een extra duwtje nodig. Gelukkig zijn steeds meer werkgevers bereid om daarvoor de nodige inspanningen te doen.”

Intussen hebben ook de meeste provincies een initiatief waarbij werknemers een aantal weken gratis een duurzaam vervoersmiddel (dus: elektrische fiets / bakfiets / speed pedelec / fietskar / vouwfiets) kunnen uittesten. Dat uiteraard in de stille hoop dat ze vervolgens beslissen om - eventueel met financiële steun van de werkgever - de auto definitief op stal te zetten. In West-Vlaanderen werpt de campagne ‘De testkaravaan komt eraan’ alvast zijn vruchten af: liefst 42 procent van de testers die tussen 2014 en 2017 deelnamen, komt nu met een duurzaam vervoermiddel naar het werk.

Tip: Dankzij ‘cash for car’ of de mobiliteitsvergoeding kunnen werknemers met een bedrijfswagen die sinds 1 januari in 2018 ruilen voor een extra bedrag in cash dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Wil je graag weten hoeveel ‘cash’ je zou krijgen in ruil voor je huidige bedrijfswagen? Dan kan je gebruikmaken van onze ‘cash-or-car’-berekeningstool.

Lees ook:

Deze bedrijven hebben wel erg opmerkelijke arbeidsvoorwaarden

Dit is het effect van de loonindexering op jouw loon

Zoveel verdien je in een knelpuntberoep

Bronvacature.com.

44 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • raf peeters

    @Frankie Van Damme,in Japan zijn steden met 35 miljoen inwoners en daar ken-nen ze geen file,maar daar promoot men of deelt men geen wagens uit,die alleen maken de files en steeds het geblaat dat ze zich zelf een wagen kopen en de files zelfde gaan blijven ,wel vergeet het,als ze de verplaatsingen zelf moeten betalen wat in de jaren 60 de normale gang was ,je krijgt immers een forfait daarvoor,je moet eens zien hoe de files gaan verdwijnen en samen gereden zal worden of de trein genomen

  • Frankie Van Damme

    Mobiliteit in België? Heel simpel. 30 jaar geleden waren we gekend als "one big town" door de VS. Toen had België reeds 9 miljoen inwoners. Nu zijn dat er reeds 12 miljoen, ofwel een kwart meer. Files zijn dan onvermijdelijk. Oplossing: minder volk in België toelaten en zorgen dat we binnen 30 jaar terug op 9 miljoen zitten. Gegarandeerd geen files meer!

Lees meer