Shutterstock

Kan muziek helpen om je beter te concentreren op thuiswerk?

Een voordeel van thuiswerken is - eventuele huisgenoten buiten beschouwing gelaten - dat je volledig zelf bepaalt wat er op de achtergrond weerklinkt. Waar voor sommigen de muziek niet opzwepend genoeg kan, tolereren anderen slechts klassiek. Of eisen ze simpelweg stilte. Maar wat zeggen wetenschappers over muziek tijdens het werk? Jobat.be zocht het uit.

Muziek motiveert

Er zijn de voorbije decennia tal van onderzoeken gebeurd naar de invloed van muziek op onze productiviteit. Velen daarvan geven blijk van positieve effecten, hoewel er nooit harde objectieve bewijzen gevonden zijn dat muziek daadwerkelijk helpt. Diverse factoren spelen immers een rol. Om te beginnen is de aard van het werk belangrijk. 

Uit onderzoek blijkt dat vooral repetitieve jobs baat hebben bij een streepje muziek. Door naar muziek te luisteren voelen werknemers zich beter. Ze zijn meer ontspannen en kunnen beter hun aandacht houden bij saai werk. Het verlicht de verveling en houdt je wakker, zo achterhaalden onderzoekers al in de jaren 60. 

Tip: Hoe ben je minstens even productief als op je werk? Op die vraag en vele andere geven we antwoord in deze gratis Thuiswerkgids: download het gratis e-book.

Verminderde concentratie

Maar muziek kan je net zo goed te veel stimuleren, wat dan weer een nadelig effect heeft op je productiviteit. Vooral bij complexe taken, zoals problemen oplossen of analyse van een tekst, kan muziek voor onwelkome afleiding zorgen. Zeker wanneer je onvoorspelbare of moeilijkere muziek kiest, zoals jazz. Die eist veel van je werkgeheugen, waardoor je taak in het gedrang dreigt te komen. Ook onder studenten toonde een studie aan dat muziek kan leiden tot slechtere resultaten. Wie leerde met muziek, bleek slechter te scoren op wiskunde en begrijpend lezen.

Hoger werkritme

Fysiek werk lijkt dan weer uitermate geschikt in combinatie met muziek. Dit ontdekten de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Verenigd Koninkrijk introduceerde de overheid het project ‘Music While You Work’. Twee maal per dag zond BBC zorgvuldig gekozen muziek uit in de fabrieken. En wat bleek volgens werkgevers: de productie van munitie schoot met 12,5 tot 15% de hoogte in! 

Dat muziek kan helpen om in het ritme te blijven en het tempo op te drijven, heeft de mens eigenlijk al sinds de oudheid begrepen. Denk bijvoorbeeld maar aan boeren die zingen tijdens de oogst, of aan de zeemansliederen die de moraal onder matrozen hoog houden.

Van levensbelang

Met muziek kan je oorlogen winnen, maar het kan ook letterlijk levens kosten. Chirurgen in de operatiezaal moeten een belangrijke afweging maken. Waar muziek in sommige gevallen helpt om de kalmte te bewaren en te focussen, verstoort het volgens ander onderzoek de communicatie. De kans dat chirurgen instructies moesten herhalen was maar liefst vijf maal groter wanneer er muziek opstond. Dit verlengt de duur van operaties en vergroot op die manier de risico’s.

Eigen goesting

Of muziek nu voordelig, of net nadelig is voor je productiviteit hangt uiteindelijk voor een groot stuk af van je persoonlijkheid. Ook welke muziek er eventueel stimulerend is, hoe lang die mag opstaan en het wenselijke volume ervan verschilt van persoon tot persoon. Thuiswerken biedt op die manier een groot voordeel: elke geïsoleerde werknemer kan voor zichzelf bepalen wat er al dan niet uit de boxen klinkt. Draai dus lekker die playlist waar je collega’s misschien van zouden huiveren, of geniet eindelijk van de stilte.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.  

Lees meer op Jobat.be:

Hoe je tijd als (tijdelijk) werkloze nuttig besteden?

Thuiswerken met kinderen tijdens de Coronacrisis: met deze tips lukt het

Helpende Handen tegen corona gezocht

Bronjobat.be, bbc.com.

Lees meer