Shutterstock

Op staande voet ontslagen? Dit moet je weten

Wanneer je begint te werken hoop je natuurlijk een mooie carrière in stijgende lijn te lanceren. Helaas kunnen loopbanen in de echte wereld alle kanten opgaan, en voert de weg naar de top ook wel eens door diepe dalen. Al wie werkt loopt dan ook het risico een C4 te ontvangen. In het slechtste geval dreigt zelfs een ontslag met dringende redenen. Dit moet je weten wanneer je carrière op zo’n crisis afstevent.

Geen opzegperiode

In principe kan je werkgever je op ieder moment ontslaan, maar dit is zelden zonder gevolgen. Een heleboel regels en wetten beschermen werknemers tegen onterecht ontslag en al te plotse werkloosheid. Zo dien je na het ontvangen van je C4 nog een opzegperiode te presteren en/of krijg je een verbrekingsvergoeding. Hiermee creëer je ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe job die in het beste geval mooi aansluit op je opzegperiode. Voor een ontslag om dringende reden (ontslag op staande voet in de volksmond) gelden deze regels echter niet. Je presteert geen opzegtermijn en ontvangt evenmin een vergoeding. In plaats daarvan zijn er enkele andere regels van kracht.

Tip: Bij een ontslag zit je vaak met heel wat praktische vragen. Onze gratis gids ‘omgaan met ontslag’ kan je helpen om niet bij de pakken te blijven zitten.

Ernstige fout

Een ontslag om dringende reden is een laatste redmiddel. Het kan enkel wanneer er sprake is van een zware fout die verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Er bestaat geen officiële lijst van misstappen die gelden als dringende reden, maar het gaat steeds om feiten die algemeen als ernstig worden beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan fraude, diefstal, spionage, agressief gedrag of seksuele intimidatie. Zaken als te laat komen op een afspraak, een slechte dossieropvolging of deadlines missen komen dus niet in aanmerking.

Drie dagen

Is er sprake van een ernstige fout, maakt een ontslag op staande voet onmiddellijk een einde aan de arbeidsrelatie. Niet alleen je baas kan je ontslaan om dringende reden, ook als werknemer kan je een dringende reden inroepen om je ontslag in te dienen. Je dient de arbeidsovereenkomst dan binnen de drie werkdagen na de vaststelling van de feiten schriftelijk te verbreken en dit volgens een strikte procedure.

Motivatie

Verder is het verplicht een ontslag op staande voet te motiveren. Je baas moet schriftelijk, per aangetekende zending of via een deurwaardersexploot, kenbaar maken waarom hij of zij je de laan uitstuurt. Ontvang je de reden voor je ontslag in een gewone brief, dien je een kopie hiervan ondertekend terug te sturen.

Juridische stappen

Meer dan eens gebeurt het dat een medewerker niet akkoord gaat met de reden voor zijn ontslag. Is dit voor jou het geval, kan je je werkgever hiervan op de hoogte stellen via een aangetekende brief, in de hoop dat hij/zij zelf bijdraait en je toch een ontslagvergoeding toekent. Je kan er ook voor kiezen onmiddellijk juridische stappen te ondernemen. Het is dan aan een rechter om uit te maken welke partij er gelijk heeft. Oordeelt deze dat de aangehaalde reden voor het ontslag niet zwaarwichtig genoeg is, zal je baas alsnog een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Lees ook:

Zij namen zelf ontslag (en hadden geen spijt)

Hoe neem je zelf ontslag zonder bruggen te verbranden?

Ontslag geven en toch uitkering? In deze gevallen wél

Bron: vacature.com.

5 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • christiana leys

    Ontslagen wegens dringende reden, hadden iemand 5000€ betaald om een belastende brief te schrijven, zelfs via de rechtbank niets kunnen ondernemen , wegens de belastende brief, en ikzelf in zware depressie gegaan, kon niet helder meer denken, daar ik niets gedaan had. Maar had een directiepost, dus moest er teveel vergoed worden bij gewoon ontslag en zoon van afgevaardigd beheerder wou we persé buitenwerken. Wens dit niemand toe. Had 15 jaar dienst

  • Dominique Hermys

    Tegenwoordig doet de werkgever met jou wat ze willen, alleen benoemden zijn beschermd. Als ze een stok vinden om te slaan dan vinden ze die wel.

Lees meer