Shutterstock

Tijdelijk als vrijwilliger werken tijdens de coronacrisis: 5 belangrijke vragen beantwoord

Veel mensen hebben de komende weken extra tijd. Voor sommigen een welgekomen rustmoment, voor anderen een strijd tegen de verveling. Jezelf aanbieden bij een lokale organisatie als vrijwilliger kan dan een uitkomst zijn. Bovendien maak je jezelf dan ook nuttig voor mensen die het nu ook moeilijk hebben. Maar wat zijn de mogelijkheden in coronatijden? Ben je verzekerd als occasionele vrijwilliger? En hoe kan je jezelf beschermen? Jobat.be zocht het uit.

Waar heeft men nood aan vrijwilligers?

Het is ondertussen duidelijk dat veel geplande publieke activiteiten, zoals sportevenementen en theatervoorstellingen niet zullen doorgaan. De vraag naar vrijwilligers is bij die organisaties dan ook gedaald. In andere sectoren zijn er dan weer extra helpende handen nodig.  

Eva Hambach, Directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: “Organisaties als Dokters van de Wereld, het Rode Kruis en de verschillende voedselbedelingen, hebben nu net extra vrijwilligers nodig. Zo zijn er in de voedselbedeling wel wat 60-plussers actief. Een deel van die mensen haakt nu af omdat ze tot de risicogroep behoren. De vraag stelt zich ook wat de kinderopvanginitiatieven in de paasvakantie betreft. Mogelijk zal er ook daar nood zijn aan extra vrijwilligers.” 

Waar mag je vrijwilligen?

De algemene regels van de Vrijwilligerswet blijven gelden. Dat wil zeggen dat organisaties met winstoogmerk geen vrijwilligers mogen inzetten.
Eva Hambach: “Voor ons is het belangrijk dat mensen controleren of het vrijwilligerswerk in een correcte setting gebeurt. Er zijn nu heel veel initiatieven waarvoor men vrijwilligers zoekt, terwijl er in sommige contexten geen vrijwilligerswerk is toegestaan. Ik denk bijvoorbeeld aan rekkenvullers in de supermarkt, vrijwilligers in apotheken en huisartsenpraktijken, in landbouwbedrijven… Dat mag dus eigenlijk niet. Het moet telkens gaan om een context zonder winstoogmerk.”

Meldingsplicht vervalt voor tijdelijk werklozen

Wie gewoon werkloos is of arbeidsongeschikt, en graag vrijwilligerswerk wil doen, moet dit bij de RVA of de adviserend geneesheer melden. De RVA kan het geplande vrijwilligerswerk dan goedkeuren, inperken of weigeren. Die meldingsplicht vervalt nu voor de tijdelijk werklozen. Op die manier wordt al één belangrijke drempel weggewerkt.

Ben je verzekerd als vrijwilliger?

Publieke of private rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals vzw’s, moeten zelf hun mensen verzekeren.
Eva Hambach: “Wie occasioneel vrijwilligt in coronatijden, kan gebruik maken van de gratis individuele verzekering van de Vlaamse overheid. Je moet dan wel al een effectieve activiteit gepland hebben. Je op voorhand verzekeren zonder concrete plannen heeft geen zin. Let wel, je kan die verzekering niet gebruiken voor kinderopvanginitiatieven.”

Heb je recht op een vrijwilligersvergoeding?

Een organisatie kan een vrijwilligersvergoeding toekennen, maar ook in dat kader moet men de regels van de Vrijwilligerswet volgen.
Eva Hambach: “Een vergoeding kan bijvoorbeeld alleen als het een organisatie zonder winstoogmerk betreft of een lokaal bestuur. De beweging ‘Vlaanderen Helpt’, die nu alle solidariteitsacties bundelt en de nodige informatie voor vrijwilligers en gemeenten voorziet, wordt gezien als een feitelijke vereniging, maar voor activiteiten in dat kader is er expliciet geen kostenvergoeding voorzien.”

Bescherm jezelf

Ook wie vrijwilligt, moet de nodige maatregelen nemen om zich te beschermen. Volg dus nauwgezet de instructies van de Vlaamse en federale overheid, en ook eventuele specifieke richtlijnen van de organisatie.
Eva Hambach: “Je kan op dit vlak niet streng genoeg zijn. We krijgen soms de vraag van mensen die genezen zijn van corona, en dus immuun zouden zijn, of voor hen de maatregelen ook nog gelden. Het antwoord is absoluut ja.”

Wie specifieke vragen heeft, kan via e-mail terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, via vlaanderenhelpt@vsvw.be. Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van Vlaanderen Helpt.

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode positief kan doorstaan.

Lees meer op jobat.be:

Hoe je tijd als (tijdelijk) werkloze nuttig besteden?

Helpende Handen tegen corona gezocht

Dit is het loon van een hoofdverpleegkundige dialyse

BronJobat.be.

Lees meer