Pexels

Verlof in tijden van corona: dit zijn je rechten (en plichten)

Geen enkele werkvloer is onaangeroerd gebleven door de coronacrisis. In het ene bedrijf werden er ontelbare overuren geklopt, in het andere was er te weinig te doen om iedereen aan de slag te houden. Heeft dat ook een impact op onze verlofdagen, nu het gewone werkleven stilletjes aan terug op gang komt? Jobat.be zocht het uit.

Kan ik mijn verlof deze zomer annuleren, aangezien ik nu veel thuis ben geweest en mijn buitenlandse reis toch niet doorgaat?

“Om individueel verlof aan te vragen of in te trekken is steeds een overeenkomst nodig tussen werkgever en werknemer”, vertelt Marijke Beelen, juridisch expert bij hr-dienstverlener Acerta. “Had je dus vakantie gevraagd, maar was die nog niet goedgekeurd? Dan kan je de aanvraag annuleren. Had je baas wel al bevestigd? Dan is het niet mogelijk om daar eenzijdig op terug te komen. Het staat je uiteraard vrij om bij je leidinggevende te polsen of jullie tot een compromis kunnen komen. Alleen wil haast iedereen zijn verlof nu in de tweede helft van het jaar plannen. Enige flexibiliteit is dus noodzakelijk.”

Tip: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Bereken het snel hier.

De voorbije weken was ik tijdelijk werkloos door corona. Ik had echter vakantie gepland in die periode. Ben ik die dagen nu kwijt?

“Je bent die vrije dagen inderdaad kwijt. Vakantie wordt niet automatisch geschrapt als je tijdelijk werkloos wordt”, aldus Beelen. “Wel zal je op een andere manier vergoed worden. Op dagen dat je tijdelijk werkloos bent krijg je een vergoeding van de RVA. Die bedraagt 70% van je brutoloon. Voor dagen dat je in verlof bent word je uitbetaald door je werkgever, aan 100%.” Als je nog steeds tijdelijk werkloos bent en je vakantie nog niet achter de rug is, kan je wel proberen om die dagen te annuleren. “Je baas moet hier wel toestemming voor geven.”

Mijn werkgever wil onze geplande collectieve sluiting schrappen. Kan dat zomaar?

“Zomaar is een groot woord, maar het is zeker mogelijk om een geplande collectieve sluiting te annuleren of te verplaatsen”, vervolgt de experte. “Als de sluiting geregeld wordt op sectoraal niveau, zoals in de bouw, moeten hierover afspraken worden gemaakt binnen de sector. Ligt het collectief verlof vast op niveau van de onderneming, dan heeft je werkgever hiervoor een akkoord nodig van de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, moet de syndicale delegatie toestemming geven. Pas als die er niet is word je als individuele werknemer bij het overleg betrokken en zou je protest kunnen aantekenen. Als je collectieve sluiting geannuleerd wordt behoud je uiteraard wel je verlofdagen. Je kan ze dan individueel opnemen, in samenspraak met de werkgever.”

Ik heb heel veel overuren gedaan, kan ik die omzetten in vakantiedagen?

“De meeste overuren geven aanleiding tot betaalde inhaalrust. Zoals het woord al doet vermoeden is die bedoeld om je op adem te laten komen na het extra werk. Je bent om die reden verplicht om de inhaalrust op te nemen binnen een vastgelegde termijn. Het is dus niet mogelijk om je overuren op te sparen voor een extra lange vakantie in het najaar of in 2021.” Naast de klassieke overuren bestaat er ook een systeem van vrijwillig overwerk. “In kritieke sectoren mag je omwille van corona tijdelijk 120 vrijwillige overuren presteren”, vervolgt Beelen. “Die geven geen recht op inhaalrust, maar zijn financieel wel erg interessant omdat er niets wordt afgehouden. Netto wordt dus gelijk aan bruto.”

TipWat doe je best met je overuren: extra loon of extra recup?

Heb ik volgend jaar minder vakantie omdat ik tijdelijk werkloos was door corona?

“Normaal heeft tijdelijke werkloosheid inderdaad een impact op je verlofdagen en je vakantiegeld. De regering heeft echter aangekondigd dat er een wetswijziging zal komen, waardoor dat niet het geval is bij tijdelijke werkloosheid door corona. De dagen dat je thuis was zullen gelijkgesteld worden aan gewerkte dagen, dus je behoudt al je vakantiedagen en je vakantiegeld. Of dat ook geldt voor ADV-dagen is afhankelijk van wat jouw sector of de onderneming daarrond bepaald heeft. Is er niets vastgelegd, dan bouw je geen ADV-dagen op bij tijdelijke werkloosheid.”

Door een coronabesmetting kon ik enkele weken niet werken. Heeft dat gevolgen voor mijn verlof?

“Als je corona krijgt val je onder de normale ziekteregeling van je bedrijf. Na een periode van gewaarborgd loon val je dus terug op een uitkering van je mutualiteit. Ben je minder dan 12 maanden afwezig, heeft dat geen enkele invloed op je verlofdagen of vakantiegeld in 2021. Ben je langer dan 12 maanden afwezig door Covid 19 — als dat medisch gezien mogelijk is - zal elke bijkomende maand afwezigheid wel aanleiding geven tot een lager aantal vakantiedagen. Behalve als je de ziekte op de werkvloer hebt opgelopen. Bij een aantal wettelijk vastgelegde beroepen wordt de besmetting aanzien als beroepsziekte en zullen je vakantierechten nooit verminderen.”

Word je (minder dan 12 maanden) ziek tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid, zal dat eveneens geen gevolgen voelen op vlak van verlof. “Wel zal je tijdens je ziekte uitbetaald worden door het Riziv in plaats van de RVA, omdat je arbeidsongeschikt bent.”

Had je vakantie gepland, maar val je plots ziek? “Als je corona oploopt tijdens je vakantie, verlies je jammer genoeg je vakantiedagen. Word je ziek voor je verlof begint, ben je jouw vakantiedagen niét kwijt. Je afwezigheid wordt dan beschouwd als arbeidsongeschiktheid door ziekte. Je krijgt je verlofdagen dus terug om op een later moment in te plannen.”

Omdat ik geen opvang had voor mijn kinderen heb ik onbetaald verlof/ouderschapsverlof/coronaverlof genomen. Voel ik dat volgend jaar aan mijn vakantiesaldo?

“Ja. Je bouwt vakantierechten op naarmate je werkt. Coronaverlof, ouderschapsverlof en onbetaald verlof komen niet voor in de lijst met situaties die gelijkgesteld worden met werken. Hetzelfde geldt voor familiaal verlof, tenzij je werkgever hiervoor een loon uitbetaalt”, aldus de specialiste. “Als je hiervoor kiest, zal je volgend jaar dus iets minder vakantiedagen hebben.”

TipKen jij al je vakantierechten en plichten? Dit is een overzicht

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Hoeveel houd jij over van je brutoloon? 

Wat met niet-opgenomen vakantiedagen?

Zo zal (of kan) ons leven er na Corona uitzien

Bronjobat.be.

Lees meer