Shutterstock

Wat betekent 100 euro opslag voor jou en je werkgever?

Het klinkt mooi: 100 euro opslag! Maar voel je dat ook werkelijk aan je portemonnee of is het enkel een dood cijfer op je loonstrookje? En hoeveel moet jouw werkgever ophoesten als hij jou 100 euro opslag wil geven? We zochten het uit.

Lees ook op vacature.com:

Verdien jij opslag? Check het salariskompas.
De beste manier om opslag te vragen
Hoe bereid je je voor op loononderhandelingen?


Het verschil tussen bruto- en nettoloon is in België dikwijls voer voor pittige discussies. Werknemers vinden het teleurstellend dat van hun brutoloon bijna de helft afvloeit naar de fiscus en RSZ. En werkgevers klagen dat elke euro opslag die zij aan hun werkgever geven het driedubbele kost. De waarheid ligt ergens in het midden.

Als een werkgever het over je loon heeft, bedoelt hij altijd jouw brutoloon, dus het loon vóór aftrek van de bedrijfsvoorheffing (belastingen) en sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).  

Het bedrag voor de bedrijfsvoorheffing wordt bepaald volgens richtlijnen van het Ministerie van Financiën en houdt rekening met je gezinssituatie en gezinsinkomen.  

Als werknemer betaal je 13,07% persoonlijke RSZ-bijdragen op je brutoloon. Maar er moet ook bedrijfsvoorheffing (belastingen) betaald worden en dat hangt ook af van je gezinssituatie en totaalinkomen.  

Daar bovenop betaalt de werkgever nogmaals 35% patronale bijdragen, waardoor de loonkost voor de werkgever vaak het dubbele is van wat de werknemer netto overhoudt. De afhoudingen door de werkgever kunnen variëren naargelang bepaalde factoren (bonus voor tewerkstelling mindervaliden, 50-plussers, enz.).

Simulatie

Voor onderstaande simulatie gaan we uit van werknemer die fulltime bediende is. Hij is getrouwd met een partner die zelf ook werkt en er zijn geen kinderen of personen ten laste.


Deze simulatie is relatief en hangt af van de beschikbaarheid aan gegevens op het moment van de oefening. De samenstelling van je gezin (wel of niet kinderen) en extralegale voordelen (maaltijdcheques, firmawagen, groepsverzekering,...) kunnen de resultaten tussen je bruto- en nettoloon sterk beïnvloeden.

100 euro meer is soms minder

Door de taxshift zal iedere werknemer 100 euro meer verdienen, beloofde de regering-Michel. Maar dat klopt niet helemaal... Wie een bruto loonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50% op zijn bankrekening gestort. In extreme gevallen hou je slechts 30 euro aan die loonsverhoging over. Want naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing. Die 100 euro extra loon kost de werkgever dus een pak meer. Dat noemt men de promotieval. Om dit probleem te omzeilen, werden verschillende bonussen en extralegale voordelen in het leven geroepen.

Lees meer