2
photo_news

Zoveel verdient de koning der Belgen

Elke ochtend staat koning Filip op als staatshoofd van meer dan 11 miljoen Belgen. Maar wat is eigenlijk het loon van de koning? En wat moet hij daar precies allemaal voor doen?

De koning ontvangt jaarlijks een bedrag om de kosten van zijn functie te dragen. Het financiële gedeelte van de zogenaamde Civiele Lijst is in 2017 begroot op 11.786.000 euro. Hiermee moet de koning onder meer zijn personeel, onderhoud van de paleizen, nutskosten en zijn levensonderhoud bekostigen. Ook zaken als ontvangsten en geschenken aan jubilarissen betaalt hij met de Civiele Lijst. Filip moet in tegenstelling tot zijn voorganger wel btw en accijnzen bedragen.  

In de federale begroting worden daarnaast ook een heel aantal kosten opgenomen die overheidsdiensten maken om de koning de ondersteunen. Denk daarbij aan officiële reizen naar het buitenland, maar ook personeel van onder meer leger en federale politie. Deze kosten worden in de aangepaste federale begroting voor 2017 geraamd op 22.861.000 euro. De koning kan volgens de Civiele Lijst ook gebruik maken van het Paleis in Brussel, het Kasteel van Laken en het Kasteel van Ciergnon. Dat zijn federale eigendommen.  

Tenslotte mag de koning ook gebruik maken van de Koninklijke Verzameling. Dat is een collectie kunstwerken en decoratieve voorwerpen die eigendom zijn van de Belgische Staat.

Lees ook: dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Wat moet hij daarvoor doen?
De koning heeft in België op politiek vlak een veeleer ceremoniële functie. Hij organiseert een permanente dialoog met actoren in het besluitvormingsproces. Dat zijn niet alleen politici, maar ook mensen uit de economische, sociale, culturele, academische en sportwereld. De koning ondertekent ook wetten en besluiten. En hij stelt na federale verkiezingen de informateur en de formateur aan.  
De koning is ook opperbevelhebber van het Belgische leger. Hij bewaakt de nationale en internationale verplichtingen van ons land op vlak van defensie.  

Tenslotte bemiddelt de koning ook bij specifieke vragen naar gerechtigheid door burgers. Hij kan bemiddelen bij een minister en in zeldzame gevallen verleent hij genade.

Hoeveel verdient het koningshuis?
De inkomsten van de koning vergelijken met wat een doorsnee werknemer verdient, is moeilijk. Het gaat immers ook om werkingskosten. Voor de andere leden van de koninklijke familie is die vergelijking wel te maken. Koning Albert, prinses Astrid en prins Laurent krijgen immers een bezoldiging, naast een (hogere) vergoeding voor werkings- en personeelskosten. Vergelijken we die bedragen met de cijfers uit het Salariskompas van vacature.com, dan komt het bruto maandloon van een juridisch kaderlid met twintig jaar ervaring (6907 euro) het dichtst in de buurt van dat van Astrid en Laurent (7333 euro). De bezoldiging van Albert bedraagt maandelijks 14.667 euro.

Wat kan jij verdienen? Bereken het, gratis, met ons Salariskompas.

Lees ook:
Dit is hoeveel de Belg gemiddeld verdient
Verdient de baas te veel (en jij te weinig)?
Je werkt beter niet in Limburg of West-Vlaanderen als je het meeste wil verdienen

Bron: vacature.com, begroting.be, monarchie.be, belgium.be, Salariskompas vacature.com

2
Shutterstock

Lees meer