iStock

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6 procent minder dan mannen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in ons land daalt lichtjes jaar na jaar, maar blijft beduidend groot. In 2017 bedroeg de loonkloof op basis van brutojaarlonen 23,7 procent. Na correctie voor arbeidsduur gaat het om 9,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Van 2014 tot 2017 daalde de loonkloof in brutojaarlonen van 24,5 procent naar 23,7 procent. Een deel van deze kloof is te wijten aan het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Eens gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de loonkloof nog 9,6 procent op jaarbasis (tegenover 10,9 procent in 2014). Dit tweede cijfer vergelijkt wat mannen en vrouwen hadden verdiend als ze voltijds hadden gewerkt, met andere woorden: in voltijdse equivalenten.

In de privésector liep de loonkloof in brutojaarlonen op tot 28,2 procent, tegenover 17,5 procent in de publieke sector. Na correctie voor arbeidsduur was dat nog 12,9 procent in de privésector, tegenover 6 procent in de publieke sector. De loonkloof varieert ook naargelang het statuut van het personeel. Gemiddeld verdienen arbeidsters per jaar 42 procent minder dan arbeiders. Bij bedienden is het verschil 32,1 procent en bij vastbenoemde ambtenaren 11,6 procent.

Grootste loonkloof

Ook op sectorniveau zijn er verschillen. In sommige sectoren wordt de loonkloof een heel stuk kleiner na de correctie voor arbeidsduur. In de sector kunst, amusement en recreatie is er bijvoorbeeld een daling van 12,7 procent naar 3,3 procent. Loonverschillen tussen vrouwen en mannen zijn er met andere woorden grotendeels te wijten aan het feit dat mannen meer uren werken.

De grootste loonkloof is te vinden in de luchtvaart. Per jaar verdienen vrouwen daar gemiddeld 52,8 procent minder dan mannen. Ook na correctie blijft daar nog altijd een bijzonder grote loonkloof bestaan van 45,5 procent. Een van de oorzaken is het grote verschil tussen de hoge en de lage lonen en ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de hoge lonen.

Loonkloof wegwerken

De loonkloof daalt lichtjes de laatste jaren, maar het gaat zeer traag. Bovendien blijft de loonkloof tussen vrouwen en mannen aanzienlijk.

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: "De grootste oorzaak van de loonkloof is de ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken. Op de tweede plaats komt de segregatie op de arbeidsmarkt. Zelfs in 2019 blijft er nog een groot onevenwicht bestaan tussen slecht betaalde beroepen en sectoren met een overwicht aan vrouwen en veel beter betaalde beroepen en sectoren waar mannen in de meerderheid blijven."

Nieuwe methodologie

Sinds 2007 maakt het Instituut elk jaar een loonkloofrapport. Dit jaar werd de methode op twee punten aangepast. Voortaan wordt de loonkloof volledig berekend op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Deze zeer betrouwbare gegevens zijn bovendien snel beschikbaar.

Een tweede aanpassing betreft de berekeningswijze: de correctie voor arbeidsduur gebeurde tot nu toe via een vergelijking van gemiddelde uurlonen. Nu wordt er gewerkt met voltijdse equivalenten, wat een meer precieze berekening toelaat. Om een goede vergelijking te kunnen maken met de voorgaande jaren, werden de nieuwe berekeningen gemaakt vanaf 2014. Daaruit blijkt dat het patroon in de cijfers hetzelfde blijft, ook al valt de loonkloof zelf wel hoger uit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

23 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Yvan Lindekens

    Je moet al ziende blind zijn om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen niet te (willen) zien. En dat riedeltje over poetsvrouwen en piloten is ook al behoorlijk versleten. Als het al een ding illustreert, dan is het wel dat de goed opgeleide Vlaming blijkbaar niet in staat is de eenvoudige redeneringsfout erin te ontdekken...

  • michel De Blay

    Als vrouwen evenveel willen verdienen dan mannen moeten ze één ding doen nl. Mannenjobs, en dan is dat loonkloofje eens en voor altijd dicht.

Lees meer