2
THINKSTOCK

"Moskou hackt Belgische staat"

Het computernetwerk van Buitenlandse Zaken is in volle Oekraïne-crisis gehackt. Dat staat vandaag in De Tijd en L'Echo. De eerste sporen wijzen naar Rusland. De regering-Di Rupo houdt sinds de ontdekking crisisvergaderingen om de schade te beperken.

De spionage is blootgelegd door de inlichtingendiensten, schrijven de kranten. In volle Oekraïne-crisis zou Rusland geprofiteerd hebben van de gebrekkige beveiliging om geheime dossiers te kopiëren. Premier Di Rupo is ingelicht. In regeringskringen wilde niemand officieel reageren, maar off the record vernam De Tijd "dat er een groot probleem is".

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Joren Vandeweyer, bevestigde de hacking wel. "Volgens de eerste informatie blijkt alvast het dossier over Oekraïne te zijn gekopieerd. Er is dus sprake van spionage. Maar we bekijken de omvang van de schade nog", zegt hij. "We proberen de daders nog te identificeren. Het is dus nog voorbarig om met zekerheid te concluderen wie hier achter zit."

Onderzoek gestart
Buitenlandse Zaken heeft een klacht ingediend bij het federaal parket in verband met de hacking van het computernetwerk van de FOD. Een onderzoek is lopende. Dat meldt premier Elio Di Rupo vandaag in een mededeling. De eerste minister volgt de zaak van zeer nabij op, samen met alle betrokken ministers en bevoegde diensten. De ICT-dienst van Buitenlandse Zaken stelt alles in het werk om de omvang van het probleem te analyseren, de integriteit van de getroffen informatica-infrastructuur te herstellen en de beveiliging van het netwerk van Buitenlandse Zaken te versterken, zegt Di Rupo.

De premier voegt daar aan toe dat voor het eerst een nationale strategie voor cyberveiligheid werd uitgewerkt en goedgekeurd tijdens deze legislatuur. De federale regering heeft in dit kader onder meer 10 miljoen euro extra vrijgemaakt. En op 19 december werd de oprichting van een Belgisch Centrum voor Cyberveiligheid goedgekeurd, zo zegt Di Rupo. "De regering zet de uitvoering van deze strategie verder. Gisteren nog kwam een werkgroep samen over de verdeling van de bijkomende financiële middelen."

Die waarschuwt ook: "laat ons niet naïef zijn. Geen enkele bijkomende investering maakt een overheid of een organisatie volledig immuun tegen cyberaanvallen of spionageactiviteiten. Voortdurende waakzaamheid en een snelle reactie in geval van inbreuken zijn dan ook nodig. Alle diensten en betrokkenen die in ons land bezig zijn met cyberveiligheid doen daar het uiterste voor."

2 Premier Elio Di Rupo.
PHOTO_NEWS Premier Elio Di Rupo.

Lees meer