thinkstock

De invloed van sociale media op de verkiezingen

De vakgroepen communicatiewetenschappen aan de universiteiten zitten klaar om te analyseren welke rol de sociale media zullen spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de activiteit op bijvoorbeeld Twitter sterk samenhangt met wat er in de traditionele media gebeurt, en dat twitteraars eerder commentaar geven op het nieuws dan in directe dialoog te treden met politici. Nu de sociale media stilaan de volwassenheid bereiken, komt daar mogelijk verandering in.

Onder meer in Australië en in Zweden werd omvangrijk onderzoek gevoerd naar de invloed die Twitter en Facebook hebben op het verloop van een stembusslag. Axel Bruns en Jean Burgess van de Queensland University of Technology analyseerden het Twitterverkeer tijdens de federale verkiezingscampagne van 2010.

Ze komen twee jaar later tot de conclusie dat Twittergebruikers zich niet zo heel verschillend gedragen van de traditionelere politieke commentatoren en bloggers. Ze stellen zich kritisch op, maar blijken er niet in te slagen rechtstreeks in contact te treden met de politici. Hun voornaamste activiteit kan worden samengevat als commentaar op de media en op de politieke actoren.

Pieken
Eenzelfde conclusie werd getrokken door Anders Olof Larsson van de universiteit van Uppsala en Hallvard Moe van de universiteit van Bergen na de Zweedse parlementsverkiezingen in 2010. "De grootste pieken in het Twittergebruik werden opgemeten tijdens tv-debatten, toespraken en partijmeetings", stelden ze. "Twitter werkt op dat moment als een soort second screen", zegt de Belgische IT-expert Peter Hinssen. "Mensen hebben een aanleiding nodig om hun discussie op te starten".

Hinssen ziet Twitter in België nog niet als een factor die kan leiden tot extra democratie. "Daarvoor is het aantal gebruikers nog te beperkt. Het medium kan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wel een belangrijke 'tool' zijn om jongere kiezers aan te spreken".

Belgisch onderzoek
Professor Pieter Verdegem van de Universiteit Gent bestudeert het gedrag van socialemediagebruikers, en voert nu een onderzoek naar het Twittergebruik tijdens de komende stembusslag. Verdegem en zijn team zullen alle tweets met de hashtag #vk2012 verzamelen en willen daaruit concluderen wie de meest invloedrijke gebruikers zijn, hoe de relaties liggen en welke vormen de interactie aanneemt.

Lees meer