THINKSTOCK

Meeste jongeren negeren lokroep tot gewelddadig extremisme via sociale media

De kans is heel klein dat toevallige contacten met extremisten via nieuwe sociale media tot gewelddadige radicalisering leiden. Dat blijkt uit een onderzoek bij ruim 6.000 jongeren tussen 16 en 25 jaar dat de voorbije twee jaar werd uitgevoerd door de UGent en de UCL.

"De studie toont aan dat het essentieel is om een onderscheid te maken tussen actieve en passieve blootstelling", zeggen onderzoeker Nele Schils en professor Lieven Pauwels van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie. "Bij jongeren die de nieuwe sociale media geregeld gebruiken om doelbewust extremistische informatie op te zoeken, is de kans dat ze over gaan tot politiek geweld groter."

Resistent
Toch blijkt de impact van die blootstelling niet voor iedereen gelijk. "De meeste jongeren zijn resistent tegen extremistische boodschappen, maar is er een kleine groep die begrip opbrengt voor het gebruik van geweld door extremistische groeperingen en die eerder impulsief handelt." De onderzoekers wijzen er wel op dat extremistisch geïnspireerde geweldpleging altijd als een wisselwerking tussen individu en omgeving gezien moet worden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral gevoelens van onrechtvaardigheid jongeren vatbaar maken voor gewelddadig extremisme. "Samen met het feit dat sommige jongeren zwakke bindingen hebben met de maatschappij, zorgt dat voor een cumulatief effect", klinkt het. Extremistische groeperingen spelen daarop in door een duidelijke en positieve identiteit te bieden, naast een activistisch antwoord op onrecht, sociale acceptatie en een gevoel van thuishoren.

Aanbevelingen
De onderzoekers formuleren een reeks beleidsaanbevelingen. Zo zien ze een belangrijke rol voor ouders, leerkrachten en jongerenorganisaties om positieve alternatieven te ontwikkelen. Daarnaast menen ze dat het belangrijk is om zo snel mogelijk in dialoog te treden bij signalen van gewelddadige radicalisering. Verder wordt onder meer gesuggereerd om te werken aan het herstellen van het vertrouwen in overheid en politie.

Lees meer