ANP

Privacycommissie neemt Belgische apps onder de loep

De privacycommissie zal in mei tijdens de tweede 'Privacy Sweep' van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) het effect van een aantal Belgische mobiele applicaties op de privacy van de gebruikers controleren. De privacycommissie stelt vast dat veel gebruikers de vaak lange privacyverklaringen bij de apps niet lezen.

Privacycommissies uit een vijftiental landen nemen deel aan de 'Privacy Sweep'. Het onderzoek start deze maand. Tegen de herfst moeten de bevindingen, na overleg tussen de deelnemende commissies, klaar zijn.

Mensen stellen zich wat meer vragen over de gevolgen van de apps op hun privacy maar tot veel klachten leidde dit nog niet. "We merken vooral dat veel mensen de privacyverklaringen niet lezen, simpelweg omdat ze te lang en te ingewikkeld zijn door het juridische taalgebruik. Het zou al veel beter zijn als de ontwikkelaars de verklaring wat meer verstaanbaar zouden maken en als de tekst te lezen is in een oogopslag. Door de apps onder de loep te nemen, kunnen we de ontwikkelaars aanbevelingen geven", zegt Eva Wiertz van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfee.

De toestemmingen die een app vraagt, zullen bekeken worden, en ook of deze toestemming meer inhoudt dan wat vereist is voor de werking van de app. Daarnaast zullen de sweepers nagaan hoe aan gebruikers wordt uitgelegd waarom gegevens gevraagd worden en welk gebruik daarvan gemaakt zal worden.

Lees meer