2 Facebook Moments is naast een handige innovatie ook een functie waarbij we de nodige privacyvragen kunnen stellen.
AP Facebook Moments is naast een handige innovatie ook een functie waarbij we de nodige privacyvragen kunnen stellen.

Tommelein verwacht Facebook-gezichtsherkenning niet snel in Europa

Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein verwacht niet dat Facebook vooralsnog de applicatie Facebook Moments beschikbaar zal stellen voor Europese gebruikers. Er ontbreekt immers een opt-in mechanisme, waarbij de gebruiker voorafgaandelijke toestemming moet geven voor het gebruik van de applicatie. Dat leidt Tommelein af uit verklaringen van Richard Allen, Facebook Policy-verantwoordelijke.

De staatssecretaris antwoordde in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van David Geerts (sp.a). Die wilde van Tommelein meer duidelijkheid over Facebook Moments, een applicatie die onlangs in de Verenigde Staten gelanceerd werd en mensen kan herkennen op foto's, waar ze zijn en met wie. Hierdoor kan je sneller foto's delen met je vrienden en kunnen zij ook foto's toevoegen.

De sp.a'er erkende de voordelen van een gezichtsherkenningsapp: het is makkelijk in gebruik, gebruikers hoeven niet telkens personen te taggen wanneer ze een wil delen met vrienden. Maar het wordt volgens hem wel problematisch indien deze tool voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Staatssecretaris Tommelein antwoordde dat de Ierse privacycommissie reeds haar twijfels heeft geuit over de verenigbaarheid van de applicatie met de Europese privacyredenen.

Richard Allen, de verantwoordelijke voor de Facebook Policy, heeft bovendien de Europese vereiste aanvaard van een opt-in-mechanisme. Dat bepaalt dat de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming dient te verlenen. Aangezien Facebook niet over een dergelijk mechanisme beschikt, "is en zal de app vooralsnog niet door Facebook beschikbaar gesteld worden voor Europese gebruikers", meende Bart Tommelein.

Hij wees ook nog op een advies van de Europese groep van Privacycommissies (G29) uit 2012 dat waarschuwt voor de gevaren van gezichtsherkenning op sociale media. Zo beveelt de G29 onder meer aan dat de verantwoordelijke voor de verwerking het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie dient te omkaderen met een aantal specifieke waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder biometrische gegevens.

2 Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein.
BELGA Staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein.

Lees meer