4
BELGA

Vanaf nu heeft ook Belgische overheid toegang tot broncode van Microsoft

De Amerikaanse technologiereus Microsoft heeft vandaag in Brussel zijn eerste 'Transparency Center' buiten de Verenigde Staten geopend. Hier krijgen overheden een beveiligde toegang tot de broncode van Microsoft-producten en -diensten en informatie over cyberveiligheid en -bedreigingen. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo was aanwezig bij de opening.

Het enige andere Transparency Center is gevestigd in het Amerikaanse Redmond en werd op 1 juli 2014 opgericht in het kader van het 'Government Security Program' (GSP) van Microsoft. Dat programma laat overheidsagentschappen toe de veiligheid van Microsoft-producten te onderzoeken en loopt sinds 2003. Momenteel zijn 42 instellingen van 23 regeringen lid van dat programma. Ook de Belgische federale, regionale en lokale overheden zijn lid.

Vertrouwen
Het voornaamste doel van zo'n centrum is vertrouwen scheppen, benadrukt Glenn Pittaway, bij Microsoft verantwoordelijk voor betrouwbaar computergebruik. "Overheden kunnen hier begrijpen hoe we werken, zodat zij ons kunnen vertrouwen", zegt hij. "In het centrum krijgen zij de faciliteiten voor een beveiligde toegang tot de broncode van producten en diensten van Microsoft." Het gaat dan om bijvoorbeeld kantoorsoftware Office en besturingssysteem Windows.

In het Transparency Center zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen, om te vermijden dat de gevoelige productinformatie uitlekt. In de zalen waar de overheidsagentschappen toegang hebben tot de broncode, mogen zij bijvoorbeeld niet werken met eigen computers of mobiele telefoons. Wel krijgen ze werkstations ter beschikking. In het centrum in Redmond was de respons van de overheden alvast gunstig, aldus Pittaway.

4
BELGA
4
BELGA

Digital Belgium
"Digitale veiligheid is een van de sleutelbegrippen in de digitale wereld van vandaag", aldus minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. "De inspanningen om onze vrijheden en verworvenheden veilig te stellen vragen gemeenschappelijke actie van overheden en van bedrijven die technologie ontwikkelen en ter beschikking stellen", aldus nog de minister. Hij hoopt dat het pas geopende centrum van Microsoft hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren.

De minister kondigde aan binnen enkele weken een wetgeving rond Open Data voor te stellen aan de ministerraad. Daarbij moeten overheidsdiensten tegen 2020 hun gegevens beschikbaar maken voor hergebruik, weliswaar met beperkingen rond privacy en veiligheid. Het voorstel maakt deel uit van het Digital Belgium-plan van De Croo.

Centra
Overheden uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika kunnen via het GSP terecht in het Brusselse centrum. Microsoft is zinnens om nog meer dergelijke regionale centra te openen, maar een timing daarvoor is nog niet voorhanden. Het technologiebedrijf stelt in België in totaal een vierhonderdtal mensen te werk.

4
BELGA

Lees meer