AFP

Welkom in de psychologische hel: genegeerd worden op Facebook

Facebook weegt op een sardonische manier op uw gemoed. Wie niet direct 'likes' en reacties weet te oogsten op een Facebook-post heeft direct de neiging om zich uitgesloten en minder belangrijk te voelen. Die conclusie had u misschien zelf ook kunnen trekken, maar ze is nu bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers van de School of Psychology van de Australische universiteit van Queensland wilden te weten komen welke invloed het sociaalnetwerk Facebook heeft op je gevoel 'erbij te horen' en daardoor ook op je persoonlijke, psychologische welbevinden.

Een eerste studie bekeek een groep van frequente Facebook-gebruikers. De helft van de mensen uit die groep mochten actief dingen posten, de andere helft mocht enkel passief de statusupdates van vrienden checken. De studie wees uit dat de mensen die twee dagen afwezig moesten blijven op Facebook zich minder goed in hun vel voelden.

Bevestiging
In de tweede studie kregen de testpersonen een anonieme account binnen een gecontroleerde omgeving. Iedereen mocht vrijelijk statusupdates posten en die van elkaar becommentariëren. Maar zonder dat ze dat zelf wisten, kreeg de helft van de participanten helemaal geen feedback van de anderen. Uit interviews naderhand bleek duidelijk dat de deelnemers die geen reacties oogstten, zich uitgesloten, 'onzichtbaar' en minder belangrijk voelden. Hun zelfvertrouwen had een stevige knauw gekregen, evenals hun gevoel 'controle' te hebben.

De onderzoekers concluderen daarom zelf dat Facebook dezer dagen een stevige impact heeft op het psychologische welbevinden van zijn gebruikers. Het onderzoek bevestigt ook indirect dat we ons in veel gevallen eigenlijk niet op Facebook begeven om te achterhalen hoe het met een vriend, familielid of kennis is, maar wel omdat je er enige bevestiging of zelfs affectie hoopt te krijgen van de mensen uit je omgeving.

Lees meer