2
bhaalu

Bhaalu moet stekker uit online videorecorder trekken

De Vlaamse omroepen VRT, Medialaan en SBS Belgium hebben hun gelijk gehaald tegen Bhaalu. Die vonden dat de online videorecorden de rechten van de zenders schond en de rechter heeft hen daarin gelijk gegeven.

Bhaalu werd vorig jaar gelanceerd. De online videorecorder neemt alles op wat op televisie wordt uitgezonden, waarna de kijker zelf kan kiezen wat en wanneer hij bekijkt via de cloud. De kijker heeft daarvoor wel een tv-abonnement van Telenet of Belgacom nodig.

Dat was geenszins naar de zin van de tv-omroepen VRT (Eén, Canvas), Medialaan (VTM, 2BE, JIM) en SBS Belgium (VIER, VIJF). Zij daagden Right Brain Interface, het bedrijf achter Bhaalu, dan ook voor de rechter. Een schending van de integriteit van hun signaal, vonden zij. Ze dienden daarom een vordering tot staking in bij de rechtbank van koophandel.

Bhaalu vond dat er geen vuiltje aan de lucht was, omdat kijkers thuis door middel van het recht op thuiskopie opnames mogen maken in de privésfeer. Onze videorecorder doet niet meer dan dat, luidde hun verdedediging.

2 Bhaalu vormt volgens de handelsrechter een inbreuk op het gebruik van het signaal van de Vlaamse omroepen.
BELGA Bhaalu vormt volgens de handelsrechter een inbreuk op het gebruik van het signaal van de Vlaamse omroepen.

Meer dan opnemen

Toch geeft de rechter de zenders nu gelijk, onder meer op basis van twee deskundigenverslagen erkende de rechtbank de inbreuk. "Er is een onrechtmatige kopiename gebeurd van het signaal dat de omroepen verspreiden. Het bedrijf deed meer met het signaal dan louter opnemen", zegt persmagistraat Frank Vennekens. "Right Brain Interface faciliteerde de inbreuk door boxen en sticks ter beschikking te stellen van zijn klanten."

Het Hasseltse bedrijf achter Bhaalu heeft een maand om de inbreuk stop te zetten. "Er was een dwangsom van 10.000 euro per gebruiker per dag gevorderd. Dat is 1.000 euro per persoon per week geworden", klinkt het. 

"Positief voor de omroepen"

"Dit is voor de hele mediasector een belangrijk vonnis", luidt het in een gemeenschappelijke reactie van de zenders op de uitspraak. "Het is belangrijk dat er innovatieve dienstverlening op maat van de mediagebruiker is, maar die moet wel conform de bestaande regelgevende kaders zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van de omroepen en andere partijen die veel investeren in de creatie van kwaliteitsvolle content."

De drie omroepen zullen het vonnis nu eerst verder analyseren. Dat gaat Bhaalu zelf ook doen. "We onderzoeken het vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandel dat de Bhaalu-videorecorder verbiedt", klinkt het op Twitter. "We komen er later zeker erop terug."

Lees meer