thinkstock

Limburgse hogeschool PXL verbiedt laptop in les

Op Hogeschool PXL, nochtans bekend als 'de school van het netwerk', wordt de laptop niet langer toegelaten in de opleiding Communicatiemanagement. Dit is een idee van opleidingshoofd Hervé Van De Weyer en geldt als 'sociaal experiment'.

"Verwacht nu niet dat we een einde maken aan de digitalisering op onze school. De laptop blijft een middel dat wordt ingezet op het beste moment", aldus algemeen directeur Ben Lambrechts.

Vrijbuiter
Enkele leerlingen klaagden de afgelopen dagen over het verbod van een laptop in de lessen. Zij moeten zich echter geen grote zorgen maken. "Het opleidingshoofd is een vrijbuiter en daar ben ik blij om. Ik vind het fijn dat men wat onstuimig is en experimenteert. Als een laptop als een veredeld schrijfmachine wordt gebruikt, begrijp ik dat de docent vraagt om de laptop even aan de kant te schuiven omdat hij een verhaal wil vertellen."

Old school
"We gaan zeker niet stoppen met onze projecten rond communicatie en virtual reality. We geven gewoon veel academische vrijheid aan onze mensen. En de laptop moet zeker niet altijd gebruikt worden. Soms mag het gewoon 'old school' gebeuren. De regel geldt nu voor de hele opleiding Communicatiemanagement. Er zullen nog professoren of lectoren regelmatig eens aangeven om de laptop aan de kant te schuiven. En dat vinden we zeker oké", besluit Lambrechts.

"Weinig interactie"

Hervé Van de Weyer geeft zelf meer uitleg bij zijn experiment: "We willen hiermee nagaan wanneer de laptop het best kan worden ingeschakeld worden in de les. Nu komen studenten binnen, klappen ze hun laptop open en hebben ze geen oog meer voor de lector die vooraan zijn uitleg doet. Er is weinig interactie... "

"Uit onderzoek vorig jaar bleek dat studenten op 60 minuten les minstens 30 à 40 minuten niet bezig zijn met deze les. Ze zijn dan met elkaar aan het praten of zitten op Facebook. Dit gegeven hebben we eens naast de slaagcijfers gelegd. Er is geen causaal verband, maar we willen toch proberen of we met het bannen van de laptop de slaagcijfers omhoog kunnen halen. Dit doen we tot aan de herfstvakantie, dan wordt het project geëvalueerd."

App 'pen en papier'

"In het begin van het jaar zei ik: We hebben een app ontwikkeld om studenten te helpen en die app heet 'pen en papier'. De studenten reageerden verrast en vielen uit de lucht. Communicatie volgen zonder laptop, dat leek erg contradictorisch."

"We willen echter echt dat studenten luisteren en notities nemen. Sommigen weten zelfs niet meer hoe dat moet. Toch helpt het nemen van notities bij het verwerkingsproces van de leerstof. Bovendien moet je later op de werkvloer ook verder kunnen zonder laptop. Er wordt zeker ook wel eens vergaderd zonder... Andere professoren doen het vast ook wel, maar komen er niet voor uit. Dat is immers niet hip", besluit Van de Weyer.

Lees meer