BELGA

Raad van State vernietigt Interkabel-deal van Telenet

De Raad van State heeft de Interkabel-deal uit 2008, waarmee Telenet via de kabel toegang kreeg tot zowat een derde van tv-kijkend Vlaanderen, vernietigd. Dat meldt de Raad van State op zijn website. Telenet twijfelt eraan dat Belgacom een schadevergoeding zou kunnen krijgen, zo laat het weten in een persbericht.

De Raad van State heeft "de beslissingen vernietigd waarbij vier intercommunale verenigingen medio 2008 hun televisieactiviteiten en televisieabonnees alsook bijkomende rechten op hun kabelnetwerken hebben overgedragen aan Telenet", klinkt het. "De Raad van State valt Belgacom bij dat deze transactie niet mocht gebeuren zonder marktbevraging en dat bijgevolg ten onrechte is geweigerd om over het aanbod van Belgacom in gesprek te gaan."

De adviseur van de Raad van State had begin al maart geadviseerd om de Interkabel-deal te vernietigen. Hij deed dat na een arrest van het Europees Hof van Justitie.

"Grensoverschrijdend belang"
Volgens het Europees Hof hadden de in Interkabel verenigde intercommunales in 2007 ook anderen moeten laten bieden op hun 800.000 tv-abonnees - en niet enkel Telenet. De Interkabel-overeenkomst heeft een "duidelijk grensoverschrijdend belang", stelde het Europees Hof.

Interkabel en Telenet breidden in 2008 een eerdere deal (uit 1996) uit, waardoor Telenet het netwerk voortaan kon gebruiken voor een "triple play"-aanbod (internet, tv en telefonie). Concurrent Belgacom trok daarop naar de Raad van State omdat het van oordeel was dat de transparantieverplichting werd geschonden. Belgacom aasde ook op de rechten die Telenet toegekend kreeg, maar het werd wandelen gestuurd door Interkabel, dat verwees naar de eerdere deal met Telenet.

"De deal is niet vernietigd"
Het Mechelse kabelbedrijf benadrukt in een mededeling dat niet de Interkabel-deal vernietigd is, maar wel de beslissing van de vier intercommunale bedrijven (Integan, Infrax, PBE en WVEM) om geen marktbevraging te doen voorafgaand aan de overdracht van de kabelrechten, alsook om een definitieve overeenkomst met Telenet goed te keuren.

"Wil Belgacom iets doen, dan moeten ze een burgerrechtelijke procedure osptarten bij de rechtbank, of dat de vernietiging van de overeenkomst is, of eventueel het eisen van een schadevergoeding", zegt woordvoerder Stefan Coenjaerts.

"Schade moet aangetoond kunnen worden"
"Wie schade claimt, zal dat daarenboven ook moeten kunnen aantonen. Maar dan moet je kijken naar de situatie zoals ze is. Belgacom was toen vrij succesvol en het heeft de laatste jaren niet slecht geboerd als je naar de cijfers kijkt", vervolgt hij.

"Essentieel is bovendien dat Belgacom na de regulering van de kabel geen toegang meer heeft tot digitale tv of breedband", stelt Coenjaerts. "Ze hadden enkel de mogelijkheid om eventueel op onze kabel analoge distributie aan te bieden, maar ze hebben al verklaard daar geen interesse meer voor te hebben, dus waarom zouden ze nog het stukje van die analoge tv gaan claimen?"

Telenet, dat in de rechtszaak voor de Raad van State louter een tussenkomende partij is, ziet daarom "voldoende argumenten" om tegen Belgacom te ageren. "We zijn ervan overtuigd dat de overeenkomst overeind blijft en dat we onze klanten niet gaan verliezen. In het slechtste geval wordt dit een discussie over de vraag of Belgacom recht heeft op een schadevergoeding.", besluit Coenjaerts.

Infrax is ontgoocheld
Infrax, een van procespartijen in de "kabeloorlog" reageert ontgoocheld op de beslissing van de Raad van State. "We wisten niet dat vandaag de beslissing er al zou zijn, maar ze is er nu, en ze is niet leuk voor ons", stelt Infrax-woordvoerder Jos Liebens. "Wat de uitspraak concreet betekent, zal duidelijk worden nadat we het arrest bestudeerd hebben. Het zou wat voorbarig zijn om nu al conclusies te trekken. De Interkabelgroep zal dit bekijken."

Belgacom: "In lijn van verwachting"
In een eerste reactie reageert telecombedrijf Belgacom tevreden op de uitspraak van de Raad van State. "De uitspraak ligt in de lijn van wat verwacht werd. De Raad van State heeft onze argumentatie gevolgd", meldt woordvoerder Jan Margot, waarmee hij verwijst naar het eerdere, eensluidende advies van de auditeur van de Raad van State van begin maart.

Lees meer