"Hier wordt gereden alsof het een snelweg is"

BUDINGENWEG - ZOUTLEEUW

De Freinet basisschool TintelTuin en de middenschool TintelStroom zijn gelegen aan de Budingenweg, en dat is volgens leerkracht Bart Ipers niet echt een cadeau. "Het is niet de Budingenweg, maar de Budingensnelweg", reageert hij. "We vinden dat het onze taak als kinderen, leerkrachten en ouders is om de problemen aan te kaarten, maar oplossingen zoeken en vinden is voor de deskundigen. Graag nog deze eeuw."

"Belangrijkste pijnpunt aan onze school is de snelheid", gaat Bart Ipers verder. "Meer dan twee jaar geleden hebben de kinderen van de derde graad hierover een onderzoek gedaan. Ze hebben gemeten dat de gemiddelde snelheid aan de school 60 kilometer per uur is. Dat is dus het dubbele van de toegelaten snelheid. We hebben dit toen in de kindergemeenteraad aangekaart, met beeldmateriaal en al. We kregen toen van de burgemeester te horen dat een flitspaal plaatsen te duur is. Toen we bleven aanhouden, klonk het vorig jaar dat er een flitspaal kwam. Helaas hebben we daar nog niets van gehoord of gezien. Of een flitspaal nu de goede oplossing is, laten we in het midden. Misschien zijn structurele oplossingen aan de weg wel meer aangewezen. De Budingenweg leent zich immers tot overdreven snelheid. Maar je zou denken dat daar verkeersdeskundigen voor bestaan."

Te smalle stoep

Een tweede pijnpunt is de voetweg van de school naar de bib via de Prof. R. Verdeyenstraat. "De smalle stoepen in deze straat worden nu al meer dan vijf jaar onderbroken door een opengebroken stoep aan een 'huis in aanbouw' en door auto's die zich op de stoep parkeren", haalt Bart Ipers aan. "Het is heel gevaarlijk om bijvoorbeeld met kleuters naar de bib of het park te gaan. Zij moeten op de straat stappen. En het is levensgevaarlijk als de straat af en toe twee richtingen is, zoals bij kermissen of feestelijkheden op de Grote Markt. Ook dit hebben we twee jaar terug via de kindergemeenteraad gemeld aan het stadsbestuur. Gevolg: een halve stoep is dichtgemaakt. De andere helft is waarschijnlijk voor Sint Juttemis."

Wegversmalling

Volgens schepen van Onderwijs Roger Mertens (CD&V) is er al heel wat gebeurd op de Budingenweg om de verkeersveiligheid rond de school te verhogen. "Ter hoogte van de school is een wegversmalling gecreëerd en de buurt is een zone 30. Daarenboven heeft de gemeenteraad in haar zitting van 5 juli de budgetten goedgekeurd voor het plaatsen van flitspalen. Een van die flitspalen is gepland op de Budingenweg in de buurt van de school. Vooraleer een flitspaal kan aangekocht en geplaatst worden moet er natuurlijk wel een hele procedure doorlopen worden. We hopen deze paal nog in de loop van dit jaar te plaatsen."

De schepen merkt op dat er bij het begin en het einde van de schooltijd geparkeerd wordt op de openbare weg. "Het bestuur heeft er bij de school op aangedrongen om meer parkeercapaciteit te creëren op de eigen zone. Er is plaats. Ook dit is belangrijk voor de veiligheid."

"De weg naar de bib via de Prof. R. Verdeyenstraat is inderdaad een historisch smalle weg met smalle voetpaden", geeft schepen Mertens toe.

Onvoldoende ruimte

"Het bestuur kan hier geen bredere voetpaden leggen omdat er gewoonweg onvoldoende ruimte is. Er is inderdaad een probleem ter hoogte van een huis door het open liggen van het voetpad. Het bestuur heeft dit aangekaart bij de desbetreffende eigenaar. Ondertussen is een deel dicht gelegd. Maar voor alle duidelijkheid, het voetpadje is ter hoogte van dat huis maar 30 centimeter breed. Zelfs als het volledig dicht ligt, blijft het problematisch. Aan de rechterzijde van de straat, komende van de school, is het voetpad meer dan een meter breed. Misschien kan daar gestapt worden? De breedte van de straat en annex voetpad is wat het is. Daarom werd er tijdens de vergadering van de kindergemeenteraad gewezen op het alternatief via het Project Ravelijn. Eenmaal dit project gerealiseerd is, kunnen de kinderen binnendoor naar de bib, zonder op de openbare weg te komen."

Leerlingen van TintelTuin en TintelStroom steken de Budingenweg over.
Bollen Leerlingen van TintelTuin en TintelStroom steken de Budingenweg over.

Lees meer