"Ik heb ze niet eens nodig"

GEMEENTE WEIGERT VERGUNNING HELIHAVEN JEPPE FAS UITBATER LAAT HET NIET AAN ZIJN HART KOMEN

Er komt voorlopig geen (officieel erkende, permanente) helikopterhaven in Keerbergen. De gemeente heeft gisteren immers een weigering afgeleverd voor de vergunningsaanvraag die de uitbater van Brasserie Jeppe Fas langs de Kapelstraat op de grens met Grootlo (Heist-op-den-Berg) daartoe had ingediend. Dat betekent echter niet dat er geen heli's meer aan de brasserie zullen landen.

"Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied", verklaart Keerbergs schepen van Leefmilieu Frank Van Nuffelen (N-VA) de weigering. "Het gebied is dan ook bestemd voor de landbouw in de ruimere zin. De aangevraagde activiteit voor de uitbating van een helikopterhaven is hiermee in strijd."

Petitie met 286 handtekeningen

Het openbaar onderzoek dat tot 27 juni liep leverde ook 125 schriftelijke bezwaarschriften op. Omwonenden dienden eveneens een petitie met 286 handtekeningen in. "De gemeente heeft enkel een gunstig advies verkregen van de brandweer", weet Van Nuffelen. "Zowel de stedenbouwkundige ambtenaar, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de intergemeentelijke milieudienst Interleuven en buurgemeente Heist-op-den-Berg gaven een ongunstig advies. De hinder van vervuilende uitstoot en geluid die een helikopterhaven voor de omgeving zou veroorzaken, zou zich immers niet tot een aanvaardbaar minimum beperken. Bovendien zouden voor de inrichting bomen moeten worden gekapt. Gezien de veiligheidsrisico's voor de ruime omgeving en de effecten op het leefmilieu en de al reeds moeilijke mobiliteitssituatie in de Kapelstraat niet tot een aanvaardbaar minimum beperkt kunnen worden, hebben we geoordeeld de milieuvergunning te moeten weigeren", aldus nog de schepen.

"Ik doe sowieso verder"

Initiatiefnemer Patrick Van Loo van Jeppe Fas zegt sowieso tegen de beslissing in beroep te zullen gaan bij de provincie. "Ik ga er dan ook nog steeds vanuit dat alles in orde komt. Maar eigenlijk heb ik die vergunning zelfs helemaal niet nodig. Volgens de wet mag ik hier tot vier landingen per perceel per maand laten uitvoeren. Aangezien ik over een zestal percelen beschik, kan ik maandelijks zonder problemen minstens 20 toestellen ontvangen. Ik doe dan ook sowieso verder, en zal hier heli's blijven uitnodigen", klinkt het strijdvaardig.

Uitbater Patrick Van Loo achter zijn brasserie Jeppe Fas, waar de heli's kunnen landen.
Ponsaerts Uitbater Patrick Van Loo achter zijn brasserie Jeppe Fas, waar de heli's kunnen landen.

Lees meer