"Mirakel dat hier niet méér ongevallen gebeuren"

BONDGENOTENLAAN - LEUVEN HET MOEILIJKE EVENWICHT TUSSEN FIETSERS, BUSSEN EN AUTO'S

De Bondgenotenlaan wordt als centrale as dagelijks door vele honderden, zoniet duizenden scholieren en studenten op de fiets gebruikt. Meer dan geregeld weerklinken alarmsignalen omdat het drukke auto- en busverkeer de zwakke weggebruikers in gevaar brengt. Vriend en vijand van het stadsbestuur vraagt zich luidop af hoe het mogelijk is dat er niet méér ongevallen gebeuren.

1.500 bussen per dag, in beide richtingen: dat is al vele jaren de realiteit in de Bondgenotenlaan. Uiteraard wordt die centrale as ook dagelijks gebruikt door vele honderden scholieren en studenten die met de fiets naar de les rijden. Voor critici is het een mirakel dat er niet meer ongevallen met zwakke weggebruikers gebeuren op de verbinding tussen het Station en de Grote Markt. Maar hoewel het risico op ongevallen volgens critici hoog is, valt het werkelijke aantal ongevallen uiteindelijk nog goed mee.

Zwakke weggebruikers zijn overigens zelf ook niet helemaal vrij te pleiten in het hele verhaal. Specialisten wijzen enerzijds wel op de hoge frequentie van het busverkeer, maar zijn anderzijds ook niet blind voor het feit dat sommige fietsers al eens de regels aan hun laars durven lappen. Dat maakt dat autobestuurders en buschauffeurs extra alert moeten zijn voor fietsers die plots voor hun wielen opduiken. Je moet tijdens de spitsuren bij wijze van spreken ogen op je rug hebben. Conclusie: werk aan de winkel om te voorkomen dat er doden vallen op de Bondgenotenlaan.

De verantwoordelijke schepenen zijn zich wel degelijk bewust van de gevaarlijke situaties in de Bondgenotenlaan. Het stadsbestuur bleef dan ook niet bij de pakken zitten, en ging met De Lijn rond de tafel zitten om werk te maken van een veiligere Bondgenotenlaan. In het kader van het nieuwe circulatieplan voor de binnenstad was dat geen moment te vroeg. Meer zelfs, de invoering van dat nieuwe plan was het ideale moment om de Bondgenotenlaan veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers.

Eénrichting

Oorspronkelijk werd beslist dat autoverkeer nog slechts in één richting mocht rijden, tot aan de Louis Melsensstraat. Maar uiteindelijk werd dat aangepast tot aan de Vital Decosterstraat. Vergelijkbaar met de huidige situatie, dus, al wordt de Bondgenotenlaan wel een éénrichtingsstraat voor autoverkeer. "Auto's zullen niet langer richting station mogen rijden", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). Die maatregel moet de schoolgaande jeugd en studenten op de fiets meer ruimte geven.

Tot grote ontgoocheling van fietsliefhebbers, mogen bussen echter wel nog in beide richtingen rijden. "Dat klopt", zegt schepen Carl Devlies (CD&V). "De Bondgenotenlaan is een belangrijke verkeersader voor het openbaar vervoer. Om de leefbaarheid en de veiligheid er toch naar een hoger niveau te tillen, hebben we met De Lijn afgesproken dat de bussen er slechts twintig kilometer per uur mogen rijden. Dat is overigens ook het geval in andere delen van de stad. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Andreas Vesaliusstraat, de Maria Theresiastraat en de Naamsestraat. Gezien het feit dat er minder autoverkeer zal zijn in de binnenstad van de toekomst, zal een rit met de bus zeker niet langer duren, ondanks die maximumsnelheid van twintig kilometer per uur."

Ook niet onbelangrijk: De Lijn schaart zich volledig achter het nieuwe verkeerscirculatieplan. "Een autoluwe binnenstad vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Leuven", zegt directeur Johan Van Looy. "Concreet vermindert het busverkeer in de Bondgenotenlaan dit najaar met vijftien procent. In concrete cijfers betekent dat een daling van 1.500 naar 1.367 bussen per dag. Na invoering van alle maatregelen - zoals bijvoorbeeld meer ringbussen - komen we terug op het niveau van 2003."

Extra stallingen

Minder - en tragere - bussen en ook de helft minder autoverkeer zal zeker bijdragen aan de veiligheid van de fietsers, maar daar eindigt het niet. "Het stadsbestuur wil in de toekomst verplaatsingen met de fiets stimuleren in de stad. Om de fietser meer comfort te bieden in de Bondgenotenlaan hebben we besloten om er fietssuggestiestroken aan te leggen. Er komen ook extra fietsenstallingen aan het station en in het centrum, zo'n zeshonderd in totaal. Langs de verkeerslussen van het circulatieplan willen we ook fietspaden aanleggen", besluit schepen Dirk Robeets.

Robbeets heeft dus blijkbaar goed geluisterd naar de adviezen van Kabinet J, de Leuvense jongerenraad die vier opmerkelijke voorstellen lanceerde voor meer verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Eén van de meest opmerkelijke voorstellen was het aanbrengen van rode fietsstroken in de Bondgenotenlaan. Kabinet J ziet die immers als een 'zwart punt' in Leuven. "De Bondgenotenlaan zou voor alle gebruikers veiliger worden als er aan beide kanten opvallende, rode fietsstroken aangebracht zouden worden", aldus Koen Van der Jeugt van Kabinet J. Schepen Robbeets reageert door te stellen dat er al fietssymbolen aangebracht werden in de Bondgenotenlaan. Maar hij is het idee van fietssuggestiestroken anderzijds niet ongenegen. "Die komen er dan ook in de Bondgenotenlaan", besluit Robbeets.

Een alledaags beeld op de Bondgenotenlaan: fietsers en bussen die van dezelfde beperkte ruimte gebruik moeten maken.
Vertommen Een alledaags beeld op de Bondgenotenlaan: fietsers en bussen die van dezelfde beperkte ruimte gebruik moeten maken.

Lees meer