Frank De Roose, voorzitter van Eendracht Aalst.
Foto RLA Frank De Roose, voorzitter van Eendracht Aalst.

"Eendracht 2 miljoen euro in het rood"

SUPPORTERSVERENIGING GAAT ZELF AL OP ZOEK NAAR EVENTUELE OVERNEMER

Vzw Supporters Eendracht Aalst zegt dat hun club zo'n twee miljoen euro schulden heeft. Dat heeft de supportersvereniging gecommuniceerd op een bijeenkomst voor fans. "Voorzitter Frank De Roose beloofde de schulden terug te dringen, maar het bleken loze beloftes", zeggen ze. "Als de omzet stijgt, stijgen ook de schulden", repliceert de voorzitter.

De supporters hadden op het einde van vorig seizoen voorzitter Frank De Roose de hand gereikt en hem de kans gegeven om de steun van de Eendracht-achterban terug te winnen. Op de supportersbijeenkomst blijkt die poging mislukt. "Na weken onderhandelen met Frank De Roose hadden we een intentieverklaring opgesteld met daarin een aantal voorwaarden opgesomd waaraan voldaan moest worden om onze steun te verdienen. Het ging dan onder meer om het verbeteren van de werking van de club, het terugdringen van de schulden en de inbreng van nieuwe investeerders. Jammer genoeg bleken het alweer loze beloftes van de voorzitter", zegt Lieven Van den Bogaerd, woordvoerder vzw Supporters Eendracht Aalst.


Met Frank De Roose aan het roer is de situatie uitzichtloos, concludeerden de supporters. "De vzw is echter niet bij de pakken blijven zitten. We hebben verschillende gesprekken gevoerd, met in ons achterhoofd een overname van de club in haar huidige bestaande vorm met stamnummer 90, gekaderd in een langetermijnplan. Dit hebben we gedaan met een aantal partijen die zich bereid toonden om onder bepaalde voorwaarden in te stappen", zegt Van den Bogaerd.

Guy Valckenier

"Hoofdrolspeler - direct of indirect - in al die gesprekken was Guy Valckenier. Elke kandidaat-investeerder die we gesproken hebben wou Guy Valckenier mee in het bad trekken. Met andere woorden: geen Guy Valckenier, geen andere kandidaat-investeerders. Valckenier vroeg de vzw deze zomer om geduld, omdat hij alles eens goed op een rij wou zetten en de ware grootte van de schulden van Eendracht Aalst wilde kennen, iets wat niet meer dan normaal is. Hij wilde achteraf niet geconfronteerd worden met financiële lijken die uit de kast zouden kunnen vallen. Guy heeft dan verschillende gesprekken gehad met Frank De Roose, want er is niet alleen de schuld aan leveranciers en andere partijen, maar er is ook de enorme rekening-courant van Frank De Roose waarvoor een oplossing moest worden gezocht. De beslissing zou midden oktober vallen. Guy Valckenier, en met hem andere kandidaat-investeerders, wil vandaag niet instappen in het verhaal Eendracht Aalst. Als reden geeft hij de te hoge schuldenberg van de club. Volgens de recentste cijfers waarover hij beschikt, zou het niet langer gaan om 1,6 miljoen euro, maar al om ongeveer 2 miljoen euro schuld. Er is vandaag niemand die de club wil overnemen."

Schulden bij stad

De poging van de supporters om op lange termijn een oplossing voor de club te vinden, draaide op niks uit. Voorzitter Frank De Roose weerlegt alvast dat de schulden gestegen zijn. "De schuld is niet opgelopen. Het is logisch dat als je omzet stijgt ook de schuld omhoog gaat. De schuld is geconsolideerd en we werken eraan met de oprichting van een CVBA naast de VZW. De jeugdwerking en de eerste ploeg worden van mekaar gescheiden", zegt Frank De Roose. Een van de schuldeisers is de stad Aalst, met 36.000 euro huurachterstand, en een oplossing is er nog niet. "Dat moet nog besproken worden. Wij hebben boetes betaald voor de infrastructuur aan Binnenlandse Zaken die eigenlijk niet door ons moesten betaald worden. We hebben zelf aanpassingswerken aan de infrastructuur gedaan", zegt De Roose.

Lees meer