2 Tussen Zeshoek en Esplanadeplein is er geen fietspad en rijden veel jonge fietsertjes op het voetpad.
Rutger Lievens Tussen Zeshoek en Esplanadeplein is er geen fietspad en rijden veel jonge fietsertjes op het voetpad.

"Gevaarlijke wirwar van fietsers en auto's"

MOBILITEITSPLAN MOET VERKEERSCIRCULATIE VERBETEREN

Het is een klassieke Aalsterse file: rond schooltijd 's ochtends aanschuiven tussen Zeshoek, Esplanadeplein, Vrijheidsstraat en Vredeplein. Bij gebrek aan een fietspad wriemelen fietsers zich tussen de wagens en kiezen voor eigenbehoud, en dus voor het voetpad. Op de Zeshoek komt het verkeer uit alle richtingen en door de files blokkeren auto's de fietspaden. Een gevaarlijke situatie die niet meer van deze tijd is.

De directeur van het SMI-TIS, Luc Borms, zegt dat zijn school met de stadswachten samenwerkt om de veiligheid in de schoolomgeving te verhogen. "Wij zijn altijd vragende partij geweest om stadswachten te plaatsen aan de oversteekplaatsen in de buurt van de school. In het begin van dit schooljaar staat er zeker elke ochtend een stadswacht aan het zebrapad op het Esplanadeplein en een politieman aan het zebrapad aan de schoolpoort. De school juicht dit toe", zegt de directeur van het SMI-TIS.

2 Op de Zeshoek komt het verkeer uit alle richtingen. Door de file moeten de fietsers tussen auto's laveren.
Rutger Lievens Op de Zeshoek komt het verkeer uit alle richtingen. Door de file moeten de fietsers tussen auto's laveren.

Flessenhals

Ook hij kan echter niet ontkennen dat de doorstroom van auto's, fietsers en voetgangers aan Zeshoek, Esplanadeplein en Vrijheidsstraat nogal chaotisch en dus niet helemaal veilig gebeurt. "Ik stel samen met iedereen vast dat er veel file staat en dat daardoor een wirwar van fietsers en auto's ontstaat. Al heeft elk voordeel zijn nadeel: iedereen staat zo goed als stil dus gebeuren er nooit zware ongevallen. Het risico is minimaal. Al is het constant opletten geblazen. Sommige fietsers kiezen er in de Vrijheidsstraat voor om op het fietspad tegen de richting in te fietsen. Dat is natuurlijk gevaarlijk", zegt de directeur. "Als de file op die plek verdwijnt, hebben fietsers meer plaats op de weg", zegt Nico Rottiers, de mobiliteitsexpert van de stad Aalst.


"Ter hoogte van het Vredeplein komt het verkeer in een flessenhals terecht. De bussen stoppen er voor een bushalte, er komt verkeer bij van het Vredeplein. Het gevolg is een lange wachtrij tot aan het Esplanadeplein en de Zeshoek, waardoor fietsers geen plaats meer hebben. In het circulatieplan waaraan we werken, wordt de situatie herbekeken zodat het daar vlotter kan gaan. Als je bijvoorbeeld de rijrichting zou omdraaien van het autoverkeer dat nu van het Vredeplein in de Vrijheidsstraat rijdt, zou dat al een deel van de oplossing zijn", zegt hij. De circulatiewijzigingen horen bij het mobiliteitsplan, dat na de tunnelwerken eind 2018 zal worden ingevoerd.


Ook over de andere kant van het probleem, de Zeshoek, heeft Rottiers iets te zeggen. "Bij de herontwikkeling van de Tragel hoort de heraanleg van de Dendermondsesteenweg, die uitmondt op de Zeshoek. Daar komt eenrichtingsverkeer en dus meer ruimte voor de fiets. Hetzelfde voor de Denderstraat, nog een straat die aansluit op de Zeshoek. Hier komen er eveneens eenrichtingsverkeer en plaats voor fietsers. Tegen 2019-2020 zullen deze wegen, de Zeshoek en het Esplanadeplein heraangelegd worden en het wegdek zal daarbij worden aangepast met meer comfort voor de zwakke weggebruikers", zegt Rottiers. Conclusie: tegen 2020 krijgt deze omgeving een serieuze make-over. Doel is minder en vlotter autoverkeer, en meer veiligheid voor de fietsers.

Lees meer