3 Electrabelsite
RV Electrabelsite

Akkoord tussen stad en ontwikkelaar over ‘d’elletriekfabriek’: “Garantie dat de turbinehal en de aanwezige schouw niet gesloopt worden”

De stad Aalst heeft garanties gekregen dat de majestueuze turbinehal en schouw op de Electrabelsite niet gesloopt zullen worden. Projectontwikkelaar Odebrecht zal dit nieuwe stadsdeel bouwen: “Wij willen hier een duurzaam en vooral groen project creëren geflankeerd door het water en ons mooie stadspark”, zegt Bart Elias van Odebrecht. Het nieuwe stadsdeel krijgt de naam ZUIDKAAI.

Het stadsbestuur heeft een overeenkomst afgesloten met projectontwikkelaar Odebrecht over de ontwikkelingsmogelijkheden van de voormalige Electrabelsite langs de Erembodegemstraat. Er komen duidelijke afspraken over het bouwprograma, de kwaliteitsvolle aanleg en verwerving van een uitbreiding van het stadspark tot aan de Dender en de garantie dat de beeldbepalende gebouwen niet gesloopt worden.

Industrieel erfgoed

Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening, legt uit waarom een overeenkomst wordt opgemaakt. “Op de site staat beeldbepalend erfgoed dat verwijst naar het industriële verleden van Aalst. Door een overeenkomst te maken met de projectontwikkelaar wordt zekerheid geboden over de ontwikkelingskansen op de site. Tegelijk kunnen ook de belangen van de stad gevrijwaard worden, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsvolle omgevingsaanleg met verlaagde kades langsheen de Dender en uitbreiding van het stadspark én de garantie dat de turbinehal en de aanwezige schouw niet gesloopt worden”, zegt de schepen. “Deze overeenkomst is het resultaat van een lang en intensief onderhandelingsproces. Ik bedank dan ook graag de firma Odebrecht en de betrokken stadsdiensten voor de constructieve samenwerking met betrekking tot de ontwikkelingsvisie van de voormalige Electrabelsite.”

3 Electrabelsite
RV Electrabelsite

De voormalige Electrabelsite is gelegen langs het water, vlak bij het stadspark, natuurgebied Osbroek en Gerstjens, Du Parc en Schotte en op wandelafstand van het stadscentrum en het station. Op de site zelf is een uitbreiding van het stadspark tot aan het water voorzien, evenals een fietsverbinding langs de oevers. Deze verbindt het stadspark en Osbroek met de Gerstjens en het natuurgebied Erembald en Kravaal.

Bart Elias, gedelegeerd bestuurder Odebrecht, is ook opgetogen met deze stap. “Wij zijn heel tevreden dat we nu een versnelling hoger kunnen schakelen met de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel, door elke Aalstenaar gekend als ‘d’elletriekfabriek’. Binnenkort zullen we iedereen de kans geven kennis te maken met deze site, die een nieuw leven zal krijgen onder de naam ‘ZUIDKAAI’. Wij willen hier een duurzaam en vooral groen project creëren geflankeerd door het water en ons mooie stadspark. We bedanken ook de stad voor haar meer dan constructieve medewerking.”

3 Electrabelsite
RV Electrabelsite

Een stukje Aalsterse geschiedenis

De ZUIDKAAI is een plek vol Aalsterse, industriële geschiedenis. In 1901 wordt lntercom opgericht, één van de voorlopers van Electrabel. lntercom begint in 1921 met de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale in Aalst. De centrale van Aalst, een klassieke kolencentrale, dient om de elektriciteitsbehoeften van de regio te verzekeren, in het bijzonder die van de bloeiende textiel- en voedingsnijverheden.

De centrale zoekt nieuwe afzetmogelijkheden en levert vanaf 1938 naast elektriciteit ook stoom aan twee klanten, waaronder de nabij gelegen brouwerij Zeeberg. In het begin van de jaren vijftig lijkt de rol van Aalst in de elektriciteitsproductie definitief uitgespeeld te zijn. lntercom, nog steeds eigenaar van de centrale, kiest echter voor een gewaagde herbestemming en investeert in een hypermoderne warmtekrachtkoppelingsinstallatie voor het gelijktijdig produceren van elektriciteit en stroom. lntercom gaat in samenspraak met de lokale industrie en met de lokale overheden over tot de uitbouw van een stoomnet op 15 bar en 240°C dat de centrale verbindt met grote delen van de stad.

Het stoomnet, dat uitgebaat en gecommercialiseerd wordt onder de naam lnterstoom, wordt stelselmatig uitgebreid en heeft op zijn hoogtepunt een totale lengte van bijna vijftig kilometer. Door onder meer een sterk verminderde afname bij haar voornaamste klant, zetmeelfabrikant Tate & Lyle (voordien bekend als Amylum en tegenwoordig als Tereos Syral), zou de eenheid vanaf 1997 voor meer dan negen maanden per jaar moeten stilgelegd worden aangezien de stoomvraag dan lager is dan de laagst mogelijke productie door de centrale.

Op 1 juli 1997 wordt dan ook beslist om de centrale uit dienst te nemen en de onderdelen ervan te conserveren voor verkoop. Dit betekent het definitieve einde van de elektriciteitsproductie op de voormalige site van lntercom te Aalst.

Lees meer