Buurt krijgt inspraak over wijkcirculatieplan

Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) wil voor elke buurt een wijkcirculatieplan op maat van de bewoners en hij organiseert daarom overleg met de bevolking.

"De eerste wijk waarvoor een circulatieplan op maat zal worden uitgewerkt, is de wijk Hendrik Consciencestraat, Kammenstraat en Konijnenberg", zegt de schepen. "De stad gaat rond de tafel zitten met de bewoners, handelaars en bedrijven uit deze wijk om de mogelijke oplossingen voor het sluipverkeer te bespreken. Een eerste vergadering is er op maandag 4 december in het parochiaal centrum van Hofstade. De bedoeling is dat alle wijken in zowel de binnenstad als de deelgemeenten aan bod komen. De belanghebbenden bij het circulatieplan voor de wijk Hendrik Consciencestraat, Kammenstraat en Konijnenberg krijgen via bewonersbrieven extra informatie over het overleg."

Grote bereidheid

Ook in andere buurten komt er een overleg. "Er heerst in de meeste wijken een grote bereidheid om mee te zoeken naar oplossingen", zegt de schepen daarover, al erkent hij eveneens dat dit niet altijd de meest eenvoudige weg is. "We hebben deze aanpak al in een aantal straten toegepast, soms gaat dat vlot, soms wat moeizamer. Niet alle oplossingen zijn haalbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat gedeelde verantwoordelijkheid dé oplossing is voor onze mobiliteitsproblemen."


De stad gaat voor dit project in zee met Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMa). "LaMa zet de expertise van organisaties zoals de Fietsersbond, de Voetgangersbond en TreinTramBus in om steden te begeleiden bij lokale mobiliteitsprojecten", zegt de schepen. (RLA)

Lees meer